Τά Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ

Στή νῆσο τῶν Κυθήρων ἑορτασαν μέ σεμνότητα καί τήν δέουσα ἐκκλησιαστική τάξι τήν μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Σεραφείμ Ἐπισκόπου Φαναρίου καί Νεοχωρίου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ήγε καί τά ὀνομαστήριά του.

Συγκεκριμένα, τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας Κυθήρων τελέσθηκε ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου . Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος – Ἰατρός π.Πέτρος Μαριάτος.
esperinos onomastiria sev 03122021 2

 

 

Ὁ π.Πέτρος ἀναφέρθηκε στούς τρεῖς συνεορταζομένους Ἁγίους καί ἰδιαίτερα στήν ἁγία μορφή τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ καί σ’ αὐτό πού σήμερα μᾶς διδάσκει. Κι αὐτό εἶναι ἡ μίμησις τῆς ἀγάπης του καί πρός τούς διώκτες του. Ἡ ἀγάπη εἶναι αὐτή, πού ὥθησε τούς Ἁγίους μας νά μαρτυρήσουν. Συνεχίζοντας δέ τόν λόγο του τόνισε ὅτι «διαφωνία σέ μή δογματικά θέματα δέν εἶναι ἱκανή νά νά χωρίσει τούς χριστιανούς. Σάν χριστιανοί ποτέ δέν πρέπει νά ποῦμε «αὐτοί οἱ ἄλλοι».
esperinos onomastiria sev 03122021 7

 

 

 

Σάν παράδειγμα ἀνέφερε ὁ π.Πέτρος τήν διαφωνία τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Τά ἀρχαιότερα κείμενα τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καί οἱ ἐπιστολές τοῦ Ἀπ. Παύλου, εἶναι ἐναργεῖς μάρτυρες τῆς συγκρούσεως δύο κόσμων, τοῦ παλιοῦ καί τοῦ καινούργιου. Τόν παλαιό κόσμο ἐκπροσωποῦσε ὁ Πέτρος, τόν καινούργιο ὁ Παῦλος. Δέν διαφωνοῦσαν σέ θέματα πίστεως. Καί οἱ δύο ἦταν φλoγερoί, κήρυκες τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε νά συνεορτάζονται τήν ἴδια μέρα οἱ δύο κορυφαῖοι Ἀπόστολοι, ὁ Πέτρος καί ὁ Παῦλος. Ἴσως, πέρα ἀπό τόν τονισμό τῆς σημασίας τους ὡς στυλοβατῶν τῆς Ἐκκλησίας, θέλησε νά ἐπισφραγίσει τήν ἄρσι τῶν διαφωνιῶν τους καί τήν τελική συμφωνία τους, σέ θέματα ὄχι πίστεως, ἀλλά βιώσεώς της στήν πράξι καί στήν καθημερινή ζωή.
Σήμερα δέν μαρτυροῦμε ἔτσι (λιοντάρια, βασανιστήρια), ὅπως μαρτύρησαν οἱ τιμώμενοι Ἅγιοι. Θά πρέπει ὅμως νά ἔχουμε πρόθεσι, ἰσχυρή θέλησι καί προθυμία γιά νά δώσουμε μαρτυρία μέ λόγια καί ἔργα. Ἀλλά πάνω ἀπ’ ὅλα μέ τήν ἀγάπη μας, πού εἶναι τό κύριο γνώρισμα τοῦ γνήσιου χριστιανοῦ.
Τέλος, ὁ π. Πέτρος ἀπηύθυνε τίς εὐχές του πρός τόν ἑορτάζοντα Ἀρχιερέα μας, προκειμένου νά βαδίζει στά ἴχνη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Σεραφείμ καί τοῦ χρόνου νά τόν ἑορτάσουμε σέ «ἠρεμώτερα νερά».
Ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης μας κ.Σεραφείμ εὐχήθηκε νά μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεός ὅλους νά ἔχουμε τήν ἁγιοπνευματική ἀγάπη, τήν ὁποία μᾶς ἐμπνέουν ὁ Ἅγιος Σεραφείμ καί οἱ συνεορταζόμενοι Ἅγιοι. Ὅλα νά τά βλέπουμε ὑπό τό πρῖσμα τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, μέ πνευματικό μάτι δίνοντας τήν μαρτυρία καί ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ζωῆς. Νά ἔχουμε πλούσια τήν Χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σέ βιοτικά καί πνευματικά ἀγαθά.
Τήν κυριώνυμον ἡμέρα, τό Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Πιτσινιανίκων, στήν ὁποία προέστη ὁ ἄγων τά ὀνομαστήριά του Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, μετά τῶν Ἱερέων τῆς νήσου .
Τόν Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε ὁ ἅγιος Ἱεροκήρυκας π.Πολύκαρπος, πού ἦρθε ἀπό τήν Καλαμάτα Μεσσηνίας, ὁ ὁποῖος μᾶς ὡμίλησε γιά τούς μεγάλους θησαυρούς καί τούς πνευματικούς μαργαρίτες τῶν τριῶν μεγάλων τιμωμένων Ἁγίων, τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ Ἐπισκόπου Φαναρίου. Γι’ αὐτούς οἱ μεγάλοι θησαυροί καί οἱ πολύτιμοι μαργαρίτες ἦταν πρωτίστως καί κυρίως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλά καί οἱ ἀσύλληπτοι καί ἀνεκτίμητοι θησαυροί καί τά ἀνεκλάλητα ἀγαθά τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας.eorti onomastiria 04122021 05
Μέσα ἀπό τήν καρδιά τους ἔδωσαν τήν καλή μαρτυρία γιά τό μοναδικό καί ἀνυπέρβλητο πρότυπό τους, τόν Ἰησοῦ Χριστό μας. Τήν ἰδική τους πνευματική πορεία πρέπει νά ἀκολουθήσουμε καί νά προχωρήσουμε στό μαρτύριο τῆς συνειδήσεως. Καί οἱ τρεῖς εἶχαν τοποθετήσει μέσα στήν καρδιά τους τόν Χριστό καί μᾶς ὑποδεικνύουν, μᾶς προσκαλοῦν καί προκαλοῦν νά βροῦμε μία ἄλλη διάσταση ζωῆς, τήν ἁγιοπνευματική.
Αὐτά τά ὁποῖα κατόρθωσαν οἱ τιμώμενοι σήμερα Ἅγιοι δέν εἶναι παράλογα, ἀλλά ὑπέρλογα, κινούμενα μέσα στήν οὐράνια πνευματική σφαῖρα καί γιά τό λόγο αὐτό ἀποτελοῦν πρότυπα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Καί σήμερα ἔχουμε πρότυπα στή ζωή μας μεταξύ τῶν ὁποίων τόν ἑορτάζοντα Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νά πραγματώνη αὐτά πού σήμερα μᾶς περιέγραψε τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ εὐχόμαστε ὁλόθερμα νά ζῆ ἔτη πολλά καί εὐλογημένα.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....