Η Σύλληψις της Αγίας Άννης Μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου

Ἡ Ἁγία Ἄννα, ἡ μητέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καταγόταν ἀπὸ τὴ φυλὴ τοῦ Λευί. Ὁ πατέρας της, ποὺ ἦταν ἱερέας, ὀνομαζόταν Ματθᾶν καὶ ἱεράτευε τὴν ἐποχὴ τῆς βασιλείας τῆς Κλεοπάτρας. Τὴ δὲ μητέρα της, τὴν ἔλεγαν Μαρία.

Ἡ Ἄννα εἶχε καὶ δυὸ ἀδελφές, τὴν ὁμώνυμη μὲ τὴ μητέρα της Μαρία καὶ τὴ Σοβήν. Καὶ ἡ μὲν Μαρία,  παντρεύτηκε στὴν Βηθλεέμ, εἶχε κόρη τὴ Σαλώμη τὴν μαῖα, ἡ δὲ Σοβῆ, παντρεύτηκε καὶ αὐτὴ στὴν Βηθλεέμ, τὴν Ἐλισάβετ. Τέλος, ἡ Ἁγία Ἄννα παντρεύτηκε στὴν Γαλιλαία τὸν Ἰωακείμ, γέννησε τὴν Παρθένο Μαρία.

Τὸ θαυμάσιο αὐτὸ ζεῦγος, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα, ὄχι μόνο ἦταν πολὺ ἁγνοὶ καὶ ἐλεήμονες καὶ τὸ σπίτι τους ἦταν καταφύγιο καὶ λιμάνι γιὰ κάθε πονεμένο, ἀλλὰ καὶ πέρασαν τὴ ζωή τους μὲ ἐξαντλητικὲς προσευχὲς παρακαλῶντας νὰ εὐαρεστήσουν τὸν Θεό. Δὲν εἶχαν καθόλου σαρκικὸ ἢ κοσμικὸ φρόνημα. Μόνη τους ἔγνοια ἦταν νὰ εὐαρεστήσουν τὸν Θεό.

Ἡ  Ἁγία Ἄννα ἀξιώθηκε νὰ ἔχει τὴ μεγάλη τιμὴ καὶ εὐτυχία νὰ ἀποκτήσει μοναδικὴ κόρη, τὴ μητέρα τοῦ Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Ἀφοῦ ἡ Ἁγία Ἄννα ἀπογαλάκτισε τὴ Θεοτόκο καὶ τὴν ἀφιέρωσε στὸ Θεό, αὐτὴ πέρασε τὴν ὑπόλοιπη ζωή της μὲ νηστεῖες, προσευχὲς καὶ ἐλεημοσύνες πρὸς τοὺς φτωχούς. Τέλος, εἰρηνικὰ παρέδωσε στὸ Θεὸ τὴ δίκαια ψυχή της, κληρονομώντας τὰ αἰώνια ἀγαθά. Διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διαβεβαίωσε ὅτι «οἱ δίκαιοι εἰς ζωήν αἰώνιο ἀπελεύσονται» (Ματθ., κε’ 46). Οἱ δίκαιοι, δηλαδή, θὰ μεταβοῦν γιὰ νὰ ἀπολαύσουν ζωὴ αἰώνια.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τιμᾶ τρεῖς φορὲς τὴν Ἁγία Ἄννα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἑορταστικοῦ κύκλου: Στὶς 9 Δεκεμβρίου, τὴ Σύλληψή της, στὶς 25 Ἰουλίου τὴν Κοίμησή της καὶ στὶς 9 Σεπτεμβρίου, μαζὶ μὲ τὸν σύζυγό της Ἰωακείμ.

Κατὰ τὸν 5ο αἰῶνα ἡ αὐτοκράτειρα τοῦ Βυζαντίου Εὐδοξία ἀνήγειρε ναὸ πρὸς τιμήν της στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅπου, κατὰ τὴν παράδοση, γεννήθηκε ἡ Ἄννα. Τὸ 550 ὁ Ἰουστινιανὸς ἵδρυσε ναὸ στὴν Κωνσταντινούπολη πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Ἄννας.

Ἡ Ἁγία Ἄννα (Hannah στὰ Ἀραβικά) τιμᾶται καὶ ἀπὸ τὴ Μουσουλμανικὴ Θρησκεία. Στὸ Κοράνι, ἡ Ἄννα ἀναφέρεται ὡς σεβάσμια καὶ πνευματικὴ γυναῖκα, μητέρα τῆς Παναγίας.

Λείψανα τῆς Ἁγίας Ἄννας ὑπάρχουν στὴν Ἁγιορείτικη σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννας (Μονὴ Μεγίστης Λαύρας), στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Ἄννας Κατερίνης, καθὼς καὶ σὲ πολλὰ ἱερὰ προσκυνήματα τοῦ κόσμου.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....