Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Φωτογραφίες: Αριστείδης Βικέτος

Σήμερα, Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, το πρωί, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, με την συνοδεία του, έφτασε στο Φανάρι, για να πραγματοποιήσει την ειρηνική επίσκεψή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Στην είσοδο τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος, τα μέλη της Πατριαρχικής Αυλής και κληρικοί της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και των Μητροπόλεων Χαλκηδόνος, Δέρκων και Πριγκηποννήσων.

Ο  Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος χοροστάτησε στην Δοξολογία στον Πατριαρχικό Ναό. Δίπλα του στο παραθρόνιο, ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, πρόεδρος της Επιτροπής επί των Διορθοδόξων Ζητημάτων.

Μετά την Δοξολογία έγινε η επίσημη υποδοχή του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και την Ιεραρχία στην Αίθουσα του Θρόνου, όπου και αντηλάγγησαν λόγοι.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. κ. Γεώργιος ἀφίχθη, μετά τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν Πόλιν τήν Πέμπτην, 2αν Μαρτίου, πρός πραγματοποίησιν τῆς εἰρηνικῆς ἐπισκέψεως Αὐτοῦ πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Σήμερον, Παρασκευήν, καί περί ὥραν 11:00, ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας θά προστῇ Δοξολογίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συνεχείᾳ δέ θά γίνῃ ἐπισήμως δεκτός ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας.

Τό Σάββατον, 4ην Μαρτίου, καί ὥραν 4ην μ. μ., ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 5ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, θά προστῇ τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῆς Α. Μακαριότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, θά γίνῃ ἀνταλλαγή ἐπισήμων προσφωνήσεων μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων, ἐν συνεχείᾳ δέ θά τελεσθῇ τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ καί θά ἐπακολουθήσῃ ἡ λιτάνευσις τῶν ἱ. εἰκόνων ὑπό τοῦ Πατριάρχου, τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν συλλειτουργούντων Αὐτοῖς ἁγίων Ἀρχιερέων.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....