Υποδοχή ιεράς και σεβασμίας εικόνος Παναγίας ”Πελεκητής” στην Καρδίτσα