Οι ιερείς και μοναχοί της Μητρόπολης Λαγκαδά για τα 2 χρόνια Αρχιερατείας του Μητροπολίτη

Συμπληρώνονται ἐφέτος αἰσίως δύο ἔτη ἀφ’ ὅτου μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς κανονικές ψήφους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  κ. Πλάτων, ὁ ὁποῖος διαποιμαίνει θεοφιλῶς καί θεαρέστως τήν θεόσωστη ἐπαρχία του ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν πραότητι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, καταναλισκόμενος «ἐν κόπῳ καί μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις» (Β΄ Κορ. ια΄27) γιά τή δόξα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τήν κατά Θεόν οἰκοδομήν τοῦ ποιμνίου του.
Μία πορεία ζωῆς, θεοφιλοῦς διακονίας καί προσφορᾶς, ἕνας δρόμος Σταυροαναστάσιμος. Μία διακονία  γεμάτη ἀπό Χριστοκεντρικό περιεχόμενο, μέ κέντρο τόν Χριστό καί τόν ἄνθρωπο, ὡς εἰκόνα Του.
Ἡ ἐκλογή καί ἡ χειροτονία τοῦ Μητροπολίτου  ἐγκαινίασε μιά νέα σελίδα στήν ἱστορία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Λαγκαδᾶ, καθώς προσέθεσε στήν τετιμημένη  χορεία τῶν Ποιμεναρχῶν τῆς Ἁγιωτάτης αὐτῆς Μητροπόλεως  ἕναν ἀκόμη σεμνό Ἱεράρχη, τοῦ ὁποίου ἡ προσωπικότητα προβάλλει φωτεινή καί ἀνάγλυφη γιά πολλά ἔτη στά ἐκκλησιαστικά δρώμενα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξελέγη ὑπό τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στίς 8 Ὀκτωβρίου τοῦ 2021 καί  χειροτονήθηκε στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τήν ἑπομένη ἡμέρα, ἀκριβῶς πρίν δύο ἔτη, σάν χθές  στίς 9 Ὀκτωβρίου, ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο Β΄ καί πλειάδα Ἀρχιερέων.
Ἡ προσωπικότητα τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου συνυφαίνεται ἤδη μέ τό ὑψηλό ἐπισκοπικό ἀξίωμα καί μέ τήν ὑπέρτατη ἀποστολή του. Ἔχοντας ἤδη «πληροφορήσει τήν διακονία του» ἐκ τῆς Ἱερᾶς νήσου Πάτμου ἕως τά Συνοδικά Γραφεῖα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διακονώντας τρεῖς Ἀρχιεπισκόπους ἀπό τήν ὑπεύθυνη θέση τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου, ἀλλά και ὡς προϊστάμενος τοῦ περίλαμπρου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων Ἀθηνῶν μέ πλουσιώτατο καί πολύκαρπο ἔργο ἀλλά καί ὅπου ἀλλοῦ τόν ἔταξε ἡ Ἐκκλησία «δόκιμος ἐν παντί γενόμενος», κρίθηκε ἄξιος νά ἡγηθεῖ τῆς κατά Λαγκαδᾶν, Λητήν καί Ρεντίναν Ἐκκλησίας καί νά πληρώσει κάθε προσδοκία της. Ἰδιαιτέρως δέ, μέσα στά πλαίσια τῶν ἐκτάκτων περιστάσεων τῶν καιρῶν μας, ὁ νέος Μητροπολίτης καλεῖται, νά προσφέρει τή μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας, κατά τρόπο ἀριστοτεχνικό, κατά τρόπο πού ὁ ἴδιος γνωρίζει, χρησιμοποιώντας τήν πλούσια ἐκκλησιαστική ἐμπειρία του, τήν πρός τόν Θεό ἀγάπη του καί τήν ἀνυπόκριτη πίστη του.
Τά πολλά του χαρίσματα εἶναι ἡ τρανότερη ἐγγύηση, ὅτι ἤδη ἔχει ἐπιτύχει στή νέα του πορεία. Διότι εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Πλάτων διακρίνεται γιά πληθώρα ἀρετῶν καί χαρισμάτων. Εἶναι ἐγνωσμένη ἡ μειλιχιότητα τοῦ χαρακτῆρος του, ἡ εὐγένεια τῶν τρόπων του, ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς παραστάσεώς του, ἡ ὡριμότητα τῆς ψυχῆς του, ἡ ταπεινότητα τῶν βιωμάτων του, ἡ σεμνότητα τοῦ ἤθους του, ἡ εὐρύτητα τῆς σκέψεώς του, ἡ πολύπλευρη μόρφωσή του, ἡ  κηρυκτική του ἱκανότητα, ἡ λειτουργική του σοβαρότητα, ἡ πλούσια ἐκκλησιαστική του ἐμπειρία, μά πιό πολύ ἡ πνευματική καί συνετή βιωτή του. Στό πρόσωπό του συγκεφαλαιώνεται ἕνας ὁλόκληρος κόσμος ἀρετῶν καί χαρισμάτων καί ἀντικατοπτρίζεται ἡ ὡραιότητα τῆς ἐν Θεῷ ζωῆς.
Χαίρει, λοιπόν, ὁλόκληρη ἡ τοπική μας Ἐκκλησία γιά τόν σεπτό της Ποιμενάρχη καί ἡ χαρά αὐτή γίνεται καύχηση ἐν Κυρίῳ, διότι ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας εὐτύχησε, ἔλαβε τήν μεγάλη εὐλογία ἀπό τόν Θεό, νά ἔχει Ἐπίσκοπό της ἄνδρα ἐκκλησιαστικό, ἀδαμαντίνου ἤθους, λιπαρᾶς καί πλουσίας θεολογικῆς παιδείας, ἄνδρα μέ πνεῦμα καί φρόνημα ἐκκλησιαστικό καί φορέα τῆς γνήσιας ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καί ἐμπειρίας. Ἄλλωστε στὴν ἱερὰ δέλτο τῆς ἀρχιερατείας του κάθε ἔργο του καταγράφεται μὲ χρυσά γράμματα.
Ἐμεῖς ὅλοι, Κλῆρος καί λαός τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Ἐπίσκοπό μας, γιατί ὅταν κανείς εἶναι ἑνωμένος μέ τόν ἐπίσκοπό του εἶναι ἑνωμένος μέ ὅλη τήν Ἐκκλησία, ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ ἱερός Ἰγνάτιος: «ἑνώθητε τῷ ἐπισκόπῳ εἰς τύπον καί διδαχήν ἀφθαρσίας» (Ἰγν. Μαγν. 6,2 )
Ἀκολουθώντας, λοιπόν, τή διαβεβαίωση ὅτι «ὁ τιμῶν ἐπίσκοπον ὑπό Θεοῦ τετίμηται» (Ἰγν. Σμύρν. 9,1) ἀναφέρουμε τά πτωχά τοῦτα λόγια τιμώντας τήν ἐπέτειο δύο ἐτῶν θεοφιλοῦς καί πολυκάρπου ἀρχιερατείας του στήν εὐλογημένη ἐπαρχία τοῦ Λαγκαδᾶ, μέ τήν πεποίθηση ὅτι «ἀφορμήν δίδομεν ὑμῖν καυχήματος ὑπέρ τοῦ ἐπισκόπου ἡμῶν» (Β΄Κορ. 5,12).
Δοξάζουμε τὸν Κύριο ποὺ τὸν ἔστειλε  στὴν Ἐκκλησία Του καὶ εὐχόμεθα ὁλόψυχα νὰ τὸν ἀνακαινίζει ὡς ἀετό, νὰ τοῦ δίνει δύναμη, ὥστε γιὰ πάμπολλα χρόνια νὰ μᾶς εὐλογεῖ, νὰ μᾶς ἁγιάζει μὲ τὴν παρουσία του, νὰ μᾶς στηρίζει μὲ τὸν λόγο του καὶ νὰ μᾶς εὐφραίνει μὲ τὴν γλυκύτητα τῶν ἀρχιερατικῶν του πράξεων καὶ τὴν ἐκχεόμενη γλυκύτητα ἀπὸ τὴν καρδιά του.
Μέ ἀφορμή τῆς συμπληρώσεως δύο ἐτῶν ἀπό τήν ἐκλογή καί χειροτονία τοῦ σεπτοῦ  Ποιμενάρχου, εὐχόμεθα στόν ἀκάματο ἐργάτη καί ἄγρυπνο φρουρό τῆς τοπικῆς  Ἐκκλησίας καί Πνευματικό μας Πατέρα μέ τό πολυποίκιλο ἔργο καί τήν ἰσχυρή προσωπικότητα,  νά  τοῦ δίνει ὁ Θεός δύναμη ψυχική καί σωματική, ἔτσι ὥστε νά συνεχίσει ἀπρόσκοπτα, ἀνέφελα, καί ἄλυπα, τήν ἀγλαόκαρπη, τετιμημένη, ἀλλά καί Θεάρεστη Ἀρχιερατική του Διακονία καθώς ἐπίσης καί τό πλούσιο Ποιμαντικό, Ἐκκλησιαστικό,  Φιλανθρωπικό, Κοινωνικό καί Ἱεραποστολικό του ἔργο, πρός δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί ψυχική ὡφέλεια τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. «ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ ΔΕΣΠΟΤΑ».
Ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ἱερέων καί τῶν Μοναχῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Πρωτ. Ἀναστάσιος Παρούτογλου

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....