Η Ιερά Πανήγυρις της Παναγίας Κεχαριτωμένης στη Σύμη

Μέ τήν ἰδιαίτερη ἐκκλησιαστική λαμπρότητα, ἀλλά καί τήν σεμνοπρεπῆ μεγαλοπρέπεια πού προσήκει στήν Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἐτελέσθη ἐχθές τό ἑσπέρας τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων καί τη  26η Δεκεμβρίου 2021 Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση, τηρουμένων τῶν ἰσχυόντων ὑγειονομικῶν μέτρων, ἡ ἱερά Πανήγυρις τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης, στόν φερώνυμο Ἱερό Ἐνοριακό Ναό τῆς Θεομήτορος στήν Σύμη.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου  κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ὑπό πάντων τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου , ὡς καί τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Πατροῦ, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ ὡς ἱερατικῶς Προϊστάμενος τήν συγκεκριμένη Ἐνορία. Τά δέ ἱ. Ἀναλόγια διηκόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Νικήτας Βογιατζής, κ. Ἀγαπητός Μιχελλής καί κ. Μιχαήλ Κυπριώτης.

Το  πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία, μέ τήν συμμετοχή ὁμοίως πάντων τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου μας. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ θεολογική ἐμβρίθεια ἀνεφέρθη στό Πανάγιο Πρόσωπο τῆς Θεοτόκου καί στήν σημερινή λειτουργική Σύναξη, ἡ ὁποία ἐθεσπίσθη ὑπό τῆς Ἐκκλησίας προκειμένου νά τιμηθεῖ ἀξιοχρέως ἀπό τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τό Πρόσωπο ἐκεῖνο, τό ὁποῖο ὑπούργησε καί ὑπηρέτησε πανευλαβῶς τό Μέγα Μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ Κυρία Θεοτόκος. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ «Κεχαριτωμένη», διότι κατεῖχε ὅλο τό πλήρωμα τῆς Χάριτος τοῦ Θεού, ἀντλώντας το βεβαίως ἀπό τό πλήρωμα τῶν Χαρίτων τοῦ Υἱοῦ της.

Σημειώνεται ὅτι ὁ ἐνοριακός Ἱερός Ναός τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης, εἶναι ἕνας ἐκ τῶν παλαιοτέρων ἱστορικῶν Ναῶν τοῦ νησιοῦ καί βρίσκεται χτισμένος σ’ ἕνα πλάτωμα στήν ἀνατολική πλευρά κάτω ἀπό τό ἀρχαῖο κάστρο. Πρόκειται γιά μιά εὐρύχωρη μονόκλιτη Βασιλική στεγασμένη μέ δύο νευρωτά σταυροθόλια, υἱοθετώντας νεογοτθικά στοιχεῖα τοῦ Σταυροθολιακοῦ ρυθμοῦ πού ἀπό τόν 18ο αἰῶνα ἀναβιώνει στά Δωδεκάνησα. Ἀκριβῆ χρονολογία ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ δέν ἔχει διασωθεῖ, ἀλλά σίγουρα προηγεῖται τοῦ 1864, ἔτους κατά τό ὁποῖο φιλοτεχνήθηκαν Δεσποτικές Εἰκόνες του τέμπλου. Βέβαια, σημαντικό στοιχεῖο εἶναι καί ἡ κατασκευή τοῦ νοτίου προσκυνηταριοῦ τῆς ἐπαργυρωμένης Εἰκόνας τῆς Παναγίας «Κεχαριτωμένης», τήν ὁποία ἀρχικά ἐπαργύρωσε ὁ Συμαῖος Ἱερομόναχος Ἀγάπιος Μαγκαφᾶς, μετέπειτα Ἐπίσκοπος Μυρέων καί σύμφωνα μέ τήν σωζόμενη ἐπιγραφή κατασκευάστηκε τό ἔτος 1827. Τό προσφάτως συντηρηθέν Τέμπλο τοῦ Ναοῦ εἶναι ξυλόγλυπτο καί πολύ ἀξιόλογο, δημιούργημα τοῦ ἔτους 1864 καί ἔργο Συμαίων τεχνιτῶν, μαθητῶν τοῦ Μαστρο Δράκου Ταλιαδούρου, ὁ ὁποῖος πολύ νωρίτερα φιλοτέχνησε ἐκπληκτικά καί τό τέμπλο τοῦ Πανορμίτη.

Τό πολύ ἰδιαίτερο καί συνάμα συγκινητικό στοιχεῖο, πού συναντᾶμε στό Ναό αὐτό, εἶναι, ὅτι ἐκτός τῆς ἐφεστίου Εἰκόνας τῆς Παναγίας, σήμερα, ἑκατό ὁλόκληρα χρόνια μετά, φιλοξενοῦνται ἐκεῖ κι ἄλλες εἰκόνες Της, τίς ὁποῖες μετέφεραν οἱ Μικρασιάτες Συμιακοί μετά τόν αἱματηρό ξεριζωμό τοῦ 1922 ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες στήν ἀπέναντι περιοχή τῆς Δασιᾶς ἤ Δασίας (τουρκική ὀνομασία Ντάτσα). Ἀπό τίς εἰκόνες αὐτές, κορυφαία θέση κατέχει ἡ Παναγία ἡ «Καμαριανή», τῆς ὁποίας σήμερα σώζονται δύο εἰκόνες ἀντίγραφα στό Ναό, καθώς καί ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Καραμακιανῆς», ἡ ὁποία μάλιστα φέρει καί σημάδια κακοποίησης. Σημειωτέον ὅτι στήν Σύμη μέχρι σήμερα, τό ὄνομα Καμαριανή δίδεται ὡς βαπτιστικό στά κορίτσια. Οἱ εἰκόνες αὐτές, μαζί μέ τήν ἐφέστια τῆς «Κεχαριτωμένης», λιτανεύτηκαν κατά παράδοση ἀπό τούς ἀπογόνους τῶν προσφύγων εὐλαβικά πέριξ τοῦ Ναοῦ, πρός τιμήν τῆς Κεχαριτωμένης Μητρός τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά καί γιά νά μένουν ζωντανοί οἱ προαιώνιοι δεσμοί μέ τίς ἀλησμόνητες Πατρίδες.

Ἀκολουθεῖ τό σχετικό φωτογραφικό λεύκωμα.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....