Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου

Ἡ Ἱερὰ Μονή Γηρομερίου ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν ὅσιο Νεῖλο τὸν Ἐριχιώτη, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ κτίτωρ αὐτῆς, περὶ τὰ τέλη τῆς ιγ΄ ἢ τὶς ἀρχὲς τῆς ιδ΄ ἑκατονταετηρίδος. Τὰ γεγονότα σχετικὰ μὲ τὴν ἵδρυση καλύπτονται ἀπὸ θρύλο. Παλαιότερα εἶχε μεγάλη περιουσία καὶ πρόσφερε πολλὲς ὑπηρσίες τόσο στὴν Θεσπρωτία ὅσο καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἤπειρο. Ὁ Ναὸς τῆς Μονῆς εἶναι μικρῶν διαστάσεων καὶ ρυθμοῦ σταυροειδοῦς μετὰ τρούλου ἐνῶ ἡ ἁγιογράφησις ἔγινε τὸ 1568-1590. Δὲν εἶναι λίγα τὰ κειμήλια τῆς Μονῆς καὶ μεταξὺ αὐτῶν σώζονται πολλὰ λείψανα ἁγίων.

 

Σήμερα ἡ Ἱερὰ Μονὴ Γηρομερίου γνωρίζει νέα πνευματικὴ ἄνθηση. Χάριν τῶν προσπαθειῶν τῆς ἀδελφότητος ποὺ ἐγκαταβιώνει ἐκεῖ, ἰδιαίτερα δὲ τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμ. π. Μεθοδίου Ντελὴ.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ

Τ.Κ. 463 00 Φιλιᾶται, τηλ. 26640-22407. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Μεθόδιος Ντελὴς (μοναχοὶ 3).

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....