“Θεοτόκος και Παρθένος” Απάντηση σε ασεβή δημοσιεύματα από την Ι. Μητρόπολη Μεσογαίας

Τὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας εἶναι ὁ
μεγαλύτερος θησαυρὸς ποὺ ἔχει ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Αὐτὴ «κατέχει τὰ δευτερεῖα τῆς Ἁγίας Τριάδος», εἶναι ἡ πρώτη μετὰ τὸν Θεό.
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας τῆς Κρήτης λέγει σὲ ἕνα τροπάριό του γιὰ τὴν Παναγία μας:
«Χαίροις μετὰ Θεὸν ἡ Θεός, τὰ δευτερεῖα τῆς Τριάδος ἡ ἔχουσα».

Δι’ αὐτῆς ἐκφράζει τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὴν εὐλάβειά του ὁ λαός μας,

σὲ Αὐτὴν προσφεύγει στὸν πόνο, στὴ θλίψη καὶ στὴ δυστυχία του,

Αὐτὴν ἐπικαλεῖται στοὺς κινδύνους καὶ στὰ ἀδιέξοδά του,

Τὶς πρεσβείες Της ζητᾶ στὶς στιγμὲς τῆς μετανοιάς του,

σὲ Αὐτὴν ἐναποθέτει τὴν πᾶσαν ἐλπίδα του,

Αὐτὴν δοξολογεῖ γιὰ κάθε εὐεργεσία ποὺ ἀπολαμβάνει,

σὲ Αὐτὴν ἀφιερώνει τοὺς καλύτερους ὕμνους του, τοὺς ὡραιότερους ναούς,
τὰ εὐγενέστερα αἰσθήματά του,

Αὐτὴν ὀνομάζει «ἄσπιλη, ἀμόλυντη, ἄφθορη, ἄχραντη, ἁγνή»,
γιὰ τὴν ὑπερφυσικὴ παρθενία καὶ ὑπερθαύμαστη καθαρότητά της,

Αὐτὴ ἐνσαρκώνει τὴν ὑψηλότερη θεολογία,

γι’ Αὐτὴν ἀνατριχιάζει, ὅταν καθυβρίζεται τὸ πανάγιο ὄνομα
καὶ ὅταν προσβάλλεται ἀσεβῶς τὸ πάντιμο πρόσωπό της.

Στὴν ἀειπαρθενία καὶ στὸ μυστήριό της ἀφιερώνεται καὶ ἡ παροῦσα σελίδα, ὡς ἀπάντηση στὴν ἀσέβεια ποὺ καὶ πρόσφατα δέχθηκε τὸ πανίερο πρόσωπό της στὴν πατρίδα μας.

 

https://www.imml.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2739:afierwma-sthn-panagia&catid=200:afierwma-sthn-panagia

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....