4200 πιστοί στον Ναό της Αναστάσεως φέτος για την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός , σύμφωνα με την γνωμάτευση των αρχιτεκτόκτων

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀναρτᾷ πρός γνῶσιν τῶν προσκυνητῶν τήν γνωμάτευσιν τοῦ Ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου καί τοῦ Ἀρχιτέκτονος τῆς Ἀδελφότητος τῶν Φραγκισκανῶν κ. Nagib Naser διά τόν ἀριθμόν τῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι δυνατόν νά εἰσέλθουν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, διαρκούσης τῆς Τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....