Μήνυμα Μητροπολίτη Νεαπόλεως για τις εξετάσεις των μαθητών