Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκάδι»: Ευχετήρια επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο

Ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Βλατακης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιστορικού συλλόγου των Ρεθυμνιων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»  επι τω αγγελματι της χαρμοσύνου ειδήσεως εκ του κέντρου της Ορθοδοξίας προεδρία του Οικουμενικού  Πατριαρχου κου Βαρθολομαίου Α΄και εψηφισμενου από τα μέλη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ,επι της ανακηρύξεως του από Ρεθυμνης και Αυλοποταμου κου Ευγενίου σε Αρχιεπισκοπο Κρήτης, εκτάκτως συνεκλήθη διαδικτυακά λογω των υγειονομικών μέτρων σε συνεδρίαση .

Λαβών το λόγο ο πρόεδρος κος Γ. Βλατακης με ανεκλάλητη χαρά και συγκίνηση ανέφερε την ευχάριστη είδηση στα μέλη του ΔΣ αλλά και τόνισε την εξαιρετική τιμή για το Ρέθυμνο μας  που επιφύλαξε η Θεοτίμητος Κορυφή της Ορθοδοξίας, προτείνοντας να αποστείλει ευχετήρια επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης με το κατώτερο περιεχόμενο:

«Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.κ. Ευγένιε

Πολυσεβαστε  Αγαπημένε  Ποιμεναρχα μας

Μεγάλη χαράν εδοκιμασαμεν μαθόντες την ευχάριστον είδησιν , ότι η Μήτηρ ημων Μεγάλη και Αγία του Χριστού Εκκλησία , εκτιμώσα Υμας , και αμείβουσα επαξίως τους υπερ της ευσεβείας κόπους Υμων , κατέστησε Υμας εις τον ευκλεή και ιστορικόν και  ιερώτατον αξίωμα  , αναδείξασα Υμας Αρχιεπισκοπον Κρήτης.

«Μέγας εί Κύριε , και θαυμαστά τα έργα Σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων Σου»

Είναι ο γνωστός στίχος της Ευχής του Μεγάλου Αγιασμού , που ταιριάζει απόλυτα νομίζω Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης κε Ευγένιε , τόσο στην ατμόσφαιρα αυτής της θείας Επιφανείας , όσο και στην περίπτωση της αναρρήσεως Σας σε Αρχιεπίσκοπο Κρήτης.

Ναι ! Το Φανάρι , προ του υπερόχου και ανταξίου του παρελθόντος της παρόντος της θεοσωστου Μητροπόλεως Ρεθυμνης & Αυλοποταμου μετα της πολυθρυλήτου Μονης Αρκαδίου  , για τα οποία πολλά εκοπίασατε ως αφοσιωμένος στον Πανίερο θρόνο Επίσκοπος της , τον ανυψώνει σε Αρχιεπισκοπον Κρήτης ,.

Τη σημαίνουσα και ιστορική και ηγεμονική ώρα αυτή , κατά την οποία «εν φοβω και χαρά» συνταράσσεται ο ψυχικός μας κόσμος και συγκλονίζεται από την μυσταγωγία των επουρανίων η σφαίρα των ιδεών μας, όχι μονον από τα συντελούμενα, αλλά και από τα συμμαρτυρούντα θειότατα και συμπαρόντα υπερούσια και ακατάληπτα,  καθ’ ην ανακαθαίρεται το σύμπαν και αναβιβάζεται
προς το ύψος το ανθρωπινον.

Τι χορός των Αγγέλων, τι μνήμες Δικαίων σήμερα μετ’ εγκωμίων τελούμενες , τι σκηνικά θεία δόξης γύρω μας και εντός μας.

Τα απόδημα Ρεθεμνιωτικα τέκνα Σας ,θα έπρεπε τούτη τη στιγμή να θλίβονται που χάνουν τον ανεκτίμητο θησαυρό τους , τον Ποιμένα τους. Αλλά υπακούοντας στις επιταγές της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και για το καλό της Εκκλησίας της Κρήτης ,σφίγγουμε την καρδιά μας και αποδεχόμαστε αυτήν την μεγάλη στιγμή, προς δόξαν Θεού.

Χαιρόμαστε επι τούτω χαραν μεγάλην και συγχαίρομεν εγκαρδίως , ευχόμενοι ταπεινώς , όπως «ο καλέσας Υμας εις το υπατον Αξιωμα» Κυριος παρεχη Υμιν εις τον νέον αγώνα Υμων υγείαν  κατ’ αμφω σταθηραν και δύναμιν και κραταίωσιν «από θρόνου δόξης αυτού» προς πλουσίαν και δαψιλή καρποφοριαν εν τη Αγια Εκκλησια της Κρητης.

Τα απόδημα εκ Ρεθύμνου τέκνα σας , που εγκαταβιούν στην Αττική, θα συνεχίζουν να προσεύχονται και να αγαπούν  τον Ποιμενάρχη τους , αναπολώντας  κάθε στιγμή και λεπτό που βίωσαν μαζί σας , έχοντας την σιγουριά  ότι ανά πάσα στιγμή θα καταφύγουμε στο ιερόν ωμοφόριο σας, προσφέροντας μας απλόχερα το γλυκό χαμόγελο, το πηγαίο χιούμορ ,τη σοφή και θεολογική ρήση, την πατρική αγάπη .

Η άνοδος εις την περίοπτον και πολυεύθυνη θέσιν του Αρχιεπισκόπου Κρήτης , πέραν της αίγλης και μεγαλοπρεπείας , συνεπάγεται βαρυτάτας ευθύνας , εγκοσμίους και πνευματικάς, προβληματισμούς κόπους και θυσίας , πολλάκις δε και πατρικάς απογοητεύσεις . Είμεθα όλοι βέβαιοι ότι η κεκοσμημένη δια πλείστων αρετών και ικανοτήτων Υμετέρα Σεβασμιότητα , τη ευλογία  αφενός του προστάτου αυτης Αγίου Ευγενίου , αφετέρου της Θεοτιμήτου Κορυφής, θα αμβλύνουν τα δυσχερή , θα επιλέγη τα κρείττω, θα αποτάσση τα φαύλα και θα αναβαθμίζη με τας αρετάς και πνευματικάς αξίας του άπασα την Κρήτη.

Εκ βαθεων δεόμεθα η Αρχιεπισκοπική Σας διακονία , να είναι πάντοτε γεμάτη ασκητική ιεραποστολική εγρήγορση, κόπο αγάπης , υπομονής, ελπίδος, γεμάτη από το πνεύμα του Σταυρού και της Αναστάσεως , μεστή καρπών Αγίου Πνεύματος».

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....