Εκατό χρόνια από της ίδρυση της Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου – Εκπληκτικό βίντεο

Εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση εκατό ετών από της ίδρυση της Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου παρουσία του Αρχιεπισκόπου. Δείτε εδώ το εκπληκτικό βίντεο που αποτυπώνει την ιστορία μέσα σε λίγα λεπτά.

 

Το επετειακό μετάλλιο:

 

Σε συνέχεια του ήδη ανακοινωθέντος επετειακού εορτασμού των ΕΚΑΤΟ

(100) χρόνων από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως
και Θάσου γίνεται γνωστό στην τοπική  κοινωνία ότι η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ
ΣΥΝΟΔΟΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά την τακτική συνεδρίαση του
Απριλίου της 167 η ς Συνοδικής Περιόδου, ασχολήθηκε, μεταξ των άλλων ὺ
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, και με την υποβληθείσα πρόταση του Σεβ.
Μητροπολίτη  κ. Στεφάνου σχετικά με την καθιέρωση ως «ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ» του καταρτισθέντος επετειακού εορταστικού προγράμματος.

Στο σχετικό Δελτίο Τύπου που διακινήθηκε από την Συνοδική Επιτροπή
επί του Τύπου και των Δημοσίων Σχέσεων αναφέρεται χαρακτηριστικά :
«η Ιερά Σύνοδος κατά την συνεδρίαση της Τρίτης 2 Απριλίου 2024 και
υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος έθεσε υπό την αιγίδα αυτής τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη
συμπλήρωση εκατό ετών από της ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων,
Νεαπόλεως και Θάσου και ενέκρινε το πρόγραμμα των εν λόγω εκδηλώσεων,
οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 21 έως 22 Σεπτεμβρίου 2024».
Την επίσημη πρόσκληση στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών θα
επιδώσουν αυτοπροσώπως και από κοινού, μετά από τον κατάλληλο
συντονισμό για την μετάβαση στην Αθήνα στην έδρα της Ιεράς Συνόδου, όλα
τα μέλη της Τιμητικής Επιτροπής του εορτασμού, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας, ο
Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και ο χωρικός
Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, οι Δήμαρχοι Καβάλας, Νέστου και Θάσου, ο
πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου (πρώην ΔΙΠΑΕ), η προϊσταμένη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Καβάλας.
Με αφορμή, λοιπόν, την συγκεκριμένη επέτειο η Εκκλησία της Ελλάδος
θα τιμήσει την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή μας με την παρουσία του
δωδεκαμελούς και διαρκούς διοικητικού οργάνου αυτής Εκκλησίας της
Ελλάδος με επικεφαλής τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ. Ιερώνυμο.
Παρόμοια καθιέρωση αναμένεται και από μέρους της Ιεράς Συνόδου
του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με τον ορισμό της
πατριαρχικής αντιπροσωπείας για την ταυτόχρονη παρουσία της στον
εορτασμό της τοπικής μας εκκλησίας.
Θερ μές απ ευθύ νοντ αι οι ευχ αρ ιστ ίες π ρ ος όλους όσ ους απ ό τ η ν
πρ ώ τη στ ιγ μή δή λωσ αν τ η ν ολοπ ρ όθυμη στ ή ρ ιξη τ ους σ τη ν επ ετ ειακ ή
αυτ ή πρ ωτ οβουλία τ η ς Ι ερ άς Μη τ ρ οπ όλεω ς κ αι εξακ ολουθού ν να
πρ οσ φέρ ουν τ ις π ολύ τ ιμες υπ ηρ εσ ίες τ ους γ ια τ η ν επ ιτ υχ ία τ ω ν
πρ ογ ρ αμματ ιζομένω ν.

ΕΚΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ.Ν.Θ.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....