Απολογιστικά στοιχεία Φιλανθρωπικής Δράσης Μητρόπολης Λαρίσης

Λάρισα, 24 Φεβρουαρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, μέ ἀφορμή τήν ὑποβολή ἀπολογιστικῶν στοιχείων στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν φιλανθρωπική/προνοιακή/πολιτιστική διακονία κατά τό παρελθόν ἔτος 2021, προάγεται νά ἀνακοινώσει τά στοιχεῖα αὐτά καί στό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὥστε νά ὑπάρχει ὑπεύθυνη πληροφόρηση γιά τό ἐπιτελούμενο ἔργο.

 1. Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο (μηνιαῖα καί ἔκτακτα βοηθήματα μέ εἰσοδηματικά κριτήρια ἤ/καί ἔκτακτες ἀνάγκες, ἐνίσχυση ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς, παλαιφάτων Πατριαρχείων καί ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν, ἐνίσχυση (ἀπό)φυλακισμένων, συλλόγων ΑΜΕΑ κλπ): 285.732,21 €.
 2. Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα (μηνιαῖα καί ἔκτακτα βοηθήματα μέ εἰσοδηματικά κριτήρια ἤ/καί ἔκτακτες ἀνάγκες κλπ): 294.132,84 €.
 3. Οἰκοτροφεῖο Θηλέων (κτιριακές ἐπισκευές): 75.027,20 €.
 4. Οἰκοτροφεῖο Θηλέων (ΔΕΚΟ, φόροι κλπ): 29.898,34 €.
 5. Γηροκομεῖο Ἀρμενίου40.653,61 €.
 6. Κεντρικό και Ἐνοριακά Συσσίτια(320 μερίδες/ἡμέρα): 191.782,08 €.
 7. Ὑποτροφίες φοιτητῶν5.061,50 €.
 8. Ἐπισκευαστικά (πρόχειρες ἤ ὁριστικές ἐπισκευές σέ σεισμόπληκτα κτίρια καί Ναούς, ἐνοικίαση ἀντιστηρικτικῶν σκαλωσιῶν): 117.351,66 €.
 9. Οἰκονομική ἐνίσχυση πυροπλήκτων17.745,27 €.
 10. Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς (λόγω μέτρων κατά τῆς πανδημίας, σέ μερική ἀναστολή): 29.716,86 €.
 11. Πνευματικά/Πολιτιστικά Κέντρα58.647,93 €.
 12. Ραδιοφωνικός Σταθμός46.550,00 €.
 13. Container Ὁμάδας Ἐθελοντῶν Διάσωσης4.216,00 €.
 14. Ἐνίσχυση παραμεθορίων Ἱερῶν Μητροπόλεων2.300,00 €.
 15. Ἀγορά παλαιῶν καί σπάνιων βιβλίων37.662,88 €.

Σύνολο:                                                                                  1.236.478,38 €.

Πλέον τῶν ἀνωτέρω ποσῶν, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου διέθεσε συνολικά περίπου 8,5 τόνους (8.500,00 κιλά) τροφί-μων σέ δέματα ἀγάπης καί ἐνίσχυση οἰκογενειῶν σέ εἶδος.

Πέραν τῶν ἀνωτέρω ποσῶν, δημιουργήθηκαν ἐπαρκῆ ὑπόλοιπα, ὥστε τά Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νά χαρακτηρίζονται ἀπό σχετική εὐρωστία καί νά μποροῦν νά συνεχίζουν τό ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτε-λοῦν προσφέροντας στήν τοπική μας κοινωνία.

Εὐχαριστοῦμε ὅλους (φορεῖς καί ἰδιῶτες) ὅσους προσέφεραν καί ἐνίσχυσαν τήν προσπάθειά μας εἴτε μέ δωρεές σέ εἲδος, εἴτε μέ τίς δωρε-ές στά Ἱδρύματα, εἴτε μέ τήν ἐνίσχυση τῶν παγκαρίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν κοινό, ἡ προσφορά ἀγάπης καί στήριξης στόν ὅποι-ον ἐμπερίστατο συνάνθρωπο χωρίς διακρίσεις. Μέ τήν βοήθεια ὅλων, συνεχίζουμε…

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....