Ιερατική Σύναξη στη Μητρόπολη Ιερισσού με παρόντα τον Επίσκοπο Μπουκόμπας

Την Πέμπτη 24η Φεβρουαρίου τ.ἔ., κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, ἔλαβε χώρα στόν εὐμεγέθη καί ἱστορικό Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας ἡ μηνιαία Ἱερατική Σύναξη τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἐτηρήθησαν ἅπαντα τά προβλεπόμενα ἀπό τά ὑγιειονομικά πρωτόκολλα μέτρα πρός ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τοῦ Κορωναϊοῦ καί οἱ ἱερεῖς μας προσῆλθαν μέ μεγάλη προθυμία ἀνταποκρινόμενοι στήν πρόσκληση τοῦ Ποιμενάρχη τους. Ἡ μεγάλη χαρά καί ἔκπληξη τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως ἦταν ἡ εὐλογημένη παρουσία σ’ αὐτήν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μπουκόμπα καί Δυτικῆς Τανζανίας κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, τοῦ δικοῦ μας πατρός Χρυσοστόμου Μαϊδώνη πού ἐπί τεσσαράκοντα ἔτη διακόνησε ἀξιοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς τήν Ἱερά μας Μητρόπολη ἀπό τή θέση τοῦ Ἱεροκήρυκος καί Πρωτοσυγκέλλου. Ὡς γνωστόν ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος τήν παρελθοῦσα Κυριακή 20η Φεβρουαρίου στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα τῆς Μεγάλης Πόλεως τῆς Ἀλεξανδρείας, ἀπό τά σεπτά χέρια τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, παρόντος εὐαρίθμου κλιμακίου ἀπό τήν Τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐπίσκοπό μας.

Γενομένης προσευχῆς ὁ Σεβασμιώτατος μέ συγκίνηση καί πολλή χαρά παρουσίασε τόν νέο Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τόν δικό μας Κληρικό πού ὤργωσε τό γεώργιο τῆς δικιᾶς μας Μητροπόλεως εὐόρκως καί τώρα διαπρέπει στή Μαύρη Ἤπειρο ὡς Ἱεραπόστολος, ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐγκωμιάζοντας τήν προσωπικότητα τοῦ π. Χρυσοστόμου στάθηκε ἰδιαιτέρως σέ πέντε σημεῖα τῆς ὅλης καλλικάρπου βιοτῆς του:

Α) Τήν εὐλάβεια καί ἱεροπρέπεια τοῦ Κληρικοῦ αὐτοῦ, γιά τήν ὁποία μπορεῖ νά εἶναι περήφανος καί ὁ Γέροντάς του κυρός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ καί ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης ὡς πρώην Προϊστάμενός του.

Β) Τό πολυτάλαντο καί κοπιῶδες ἔργο του σέ ὁλόκληρη τή Μητρόπολη Ἱερισσοῦ ἀλλά καί σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, μέ τίς πλούσιες γνώσεις καί τό προσωπικό του παράδειγμα. Ἰδιατέρως δέ στόν Ἀντιαιρετικό Ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας μας, πρᾶγμα πού σήμερα εἶναι καίριο καί λίαν ἐπίκαιρο.

Γ) Τήν ἀνιδιοτέλεια καί πτωχεία του ἀνθρώπου αὐτοῦ. «Ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι ἄφραγκος, εἶπε ὁ Δεσπότης, γι’ αὐτό καί τό ἔργο του πλουτίζεται από τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Δ) Τήν ἀγάπη του γιά τήν ἐσωτερική καί ἐξωτερική Ἱεραποστολή, πού διακόνησε στήν Ἑλλάδα, στήν Ἀλβανία, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.

Ε) Τή φροντίδα του γιά τόν “Ἀδελφό”, πού ἔλαβε σάρκα καί ὀστᾶ με τήν ἵδρυση τοῦ Γηροκομείου τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ τήν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγίου Κοσμᾶ Ἁρναίας, μέ τήν πρωτοβουλία διοργανώσεως Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων καί ἐξαιρέτων συνεδρίων καί ὁμιλιῶν Πανελληνίως.

Τέλος δέ ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στόν Ἅγιο Μπουκόμπα καλή ἐπιτυχία στό ἔργο του, καλλίκαρπη, πολύκαρπη καί ἄλυπη Ἀρχιερατεία.

 Κατόπιν ὁ λόγος ἐδόθη στόν Θεοφιλέστατο, ὁ ὁποῖος μέ γλαφυρά λόγια παρουσίασε τό ἔργο του στήν Ἀφρικανική ἤπειρο, τήν ἀγάπη του καί τόν σεβασμό του γιά τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟ καί τό πολυσχιδές ὄντως ἔργο του στήν Τανζανία. Μέ συγκινητικά λόγια ἐνεθυμήθη τή διακονία του στήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί μέ δάκρυα στά μάτια εὐχαρίστησε τούς ἀδελφούς του Κληρικούς πού ἀπαρτίζουν τόν Ἱερό Κλῆρο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, εὐχαριστώντας γιά τή βοήθεια ὅλων στό ἔργο καί στή διακονία του. Ἐπίσης ὁ Θεοφιλέστατος μέ λεπτομέρειες ἀνεφέρθη στήν ἐπικρατοῦσα στό παλαίφατο Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας κατάσταση σήμερα, στόν Θρόνο τοῦ Ἁγίου Μάρκου καί στίς πολλαπλές δυσκολίες καί κινδύνους πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ἱεραποστολή ἐκεῖ. Περιέγραψε μέ εἰλικρίνεια τήν καθημερινή ζωή, ἀλλά καί τή λειτουργική ζωή τοῦ Ποιμνίου του, τίς φοβερές δυσκολίες τοῦ Ἱεροῦ ὑπ΄ αὐτόν Κλήρου, τίς ἄσχημες συνθήκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες κηρύσσεται ὀρθοδόξως ὁ Χριστός μας καί στόν πόλεμο πού ἀσκεῖται στήν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή, τόσο ἀπό τόν Ρωμαιοκαθολικό ὅσο καί ἀπό τόν Προτεσταντικό χῶρο. Ὡμίλησε ἐπίσης καί γιά τό φαινόμενο τῆς μαγείας πού διαποτίζει ἀκόμα καί Κληρικούς, φοβερό σημεῖο σκοταδισμοῦ πού ἐπικρατεῖ λίγο ἤ πολύ στήν Ἀφρικανική ἤπειρο.

Τέλος, ζήτησε ἀπό ὅλους τήν προσευχή καί τόν στηριγμό τους, γιά νά ἀποβῆ ἡ καρποφορία τῆς Ἐκκλησίας ἐκεῖ ὅπου ἐκλήθη νά διακονήση πλουσία.

Στό σημεῖο αὐτό ἐψάλη ἀπό ὅλους τούς Κληρικούς μας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μητροπολίτη μας ἡ Φήμη τοῦ νέου Ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη σέ πλειάδα διοικητικῶν καί πνευματικῶν θεμάτων πού ἀπασχολοῦν τή Μητρόπολή μας, κυρίως ἐμπρός ἀπό τήν εἴσοδο στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Παρετήρησε ὅτι οἱ Κληρικοί ἅπαντες ὀφείλουμε τόν λειτουργικό πλοῦτο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς νά τόν κασταστήσουμε κτῆμα τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ μας, ὀργώνοντας πνευματικά ὅλες τίς Ἐνορίες μας. Οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν, τοῦ Ἀποδείπνου, τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας μας, τῶν Προηγιασμένων Θείων Λειτουργιῶν καί τῶν Ἀναστασίμων Θείων Λειτουργιῶν τοῦ Μ. Βασιλείου καί τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου εἶναι εὐκαιρίες μεγάλες, εἶπε ὁ Δεσπότης, γιά τόν πλουτισμό τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μέ Οὐρανό. Εἶναι καιρός πρόσθεσε γιά ὄργωμα πνευματικό, γιά πολλή καί εὐλογημένη Ἐξομολόγηση, γιά φιλανθρωπία, γιά μετοχή πυκνή στό Σῶμα καί στό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί τήρηση τῆς νηστείας πού ἡ Ὀρθοδοξία ὁρίζει.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἐζήτησε στήριξη γιά τήν καλή λειτουργία τοῦ Γηροκομείου τῆς Μητροπόλεώς μας, καθώς καί τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου, τά ὁποῖα τροφοδοτοῦν ὅλες οἱ Ἐνορίες μας καί πλουσιοπάροχα ἡ Γεραρά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε στούς κληρικούς μας μία φιλόδοξη καινοτομία-πρωτοβουλία στά διοικητικά πράγματα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Δηλαδή: ἐμοιράσθη φάκελλος σέ ὅλους τούς ἱερεῖς με ἔντυπα ἔγγραφα-ὑποδείγματα, ἀλλά καί σέ ἠλεκτρονική μορφή (στικάκι), μέ τήν ὅλη σχέση – ἀλληλογραφία Κληρικοῦ καί Γραφείων Ἱερᾶς Μητροπόλεως, σέ ὅλο τό πλαίσιο τῶν ἐπαφῶν Διοικήσεως καί Κληρικῶν μας. Πρόκειται περίπου γιά 45 ἔντυπα – ἔγγραφα πού ἀφοροῦν τήν ἁπλῆ αἴτηση τοῦ ἱερέως γιά ὁποιοδήποτε θέμα στήν Ἱερά Μητρόπολη καί φθάνουν μέχρι τίς Πράξεις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τά Πιστοποιητικά Βαπτίσεων-Γάμων κ.λπ., ἀκόμη δέ καί τά διαβιβαστικά ἔγγραφα πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη. Εἶναι μία φιλόδοξη κίνηση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός τόν ὑπ’ αὐτήν Ἱερό Κλῆρο, ὥστε ἀξιοπρεπῶς, μέ κάθε τάξη, μέ γραμματική καί συντακτική εὐπρέπεια νά ἐπιτευχθῆ κατά τό δυνατόν καλύτερα ἡ ἀρτιότερη διευθέτηση τῶν διοικητικῶν πραγμάτων στήν Ἱερά Μητρόπολη καί νά μποῦν οἱ βάσεις γιά τήν ἐπίτευξη εὐρύτερης καλλιέργειας ὅλων μας. Ζήτησε δέ ἀπό τούς Πατέρες νά ἔλθουν ἀρωγοί καί νά ἀποβοῦν συνεργοί σέ αὐτή του τήν ἐπιλογή.

Μετά τό πέρας τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως ὁ Σεβασμιώτατος παρέθεσε τράπεζα στόν Ἅγιο Μπουκόμπα κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, παρόντων τῶν στενῶν συνεργατῶν του. Εὐχόμεθα ὁ νέος Ἐπἰσκοπος νά εἶναι κατά πάντα ἔντιμος καί ΑΞΙΟΣ! Τόν κάλεσε δέ νά χοροστατήση στόν Ἑσπερινό τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου καί νά ὁμιλήση καί τήν ἑπομένη ἡμέρα τῆς Κυριακῆς νά προστῆ τοῦ Ὄρθρου, ὥστε νά τόν χαρῆ ἡ Ἐκκλησία τήν ὁποία ὁ ἴδιος διακόνησε καί ὁ Μητροπολίτης της, ὁ ὁποῖος τήν ἡμέρα ἐκείνη ἑορτάζει.

 

 

 

 

Ευχαριστήριο του Θεοφιλέστατου εδώ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....