Διαγωνισμός για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους

Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωστοποιούμε ότι η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νoμού Πιερίας, προκηρύσσουν Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ψηφιακού βίντεο με θέμα: «Μνήμη μου σε λένε Μικρασία».
Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος και της Εκκλησίας της Ελλάδος με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή.
Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Ως τελική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των έργων, έχει ορισθεί η Παρασκευή 6η Μαΐου 2022.
Τα έργα θα αξιολογηθούν από Ειδική Κριτική Επιτροπή.
Σε κάθε κατηγορία θα δοθούν Α΄ Β΄ και Γ΄ Βραβεία.
Στο Α΄ βραβείο θα απονεμηθεί χρηματικό ποσό 500 ευρώ, στο Β՜ βραβείο χρηματικό ποσό 300 ευρώ και στο Γ՜ βραβείο χρηματικό ποσό 100 ευρώ.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα
συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να
απευθύνεστε στην Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
mitropolipierias@gmail.com,
στο τηλέφωνο 23510 45081 και στις σελίδες της Ιεράς Μητροπόλεως στα Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, Twitter & Instagram).
Χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού
Ο χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από 2 Mαρτίου 2022
έως και 6 Μαΐου 2022.
Σκοποί Διαγωνισμού
Σκοποί του διαγωνισμού είναι:
• Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την πλούσια πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά του Προσφυγικού Ελληνισμού της Μικρασίας. Παράλληλα, μέσα από ιστορικές πηγές και μέσα από βιωματική μάθηση και καλλιτεχνική έκφραση, να εμβαθύνουν στα ιστορικά γεγονότα, που συνδέονται με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιακή καταστροφή του1922.
• Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα που αφορούν στις συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής, του ξεριζωμού, της εκτόπισης του γηγενούς πληθυσμού από την γη της Ιωνίας, το1922, και των δυσμενών συνθηκών της προσφυγιάς.
• Μέσα από διάφορες μορφές τέχνης, να σκιαγραφηθεί η οδύνη του ξεριζωμού του Ελληνισμού της Μικρασίας από τις πατρογονικές εστίες και η τραγικότητα της καταστροφήςτ ης Σμύρνης. Με τη σμίλη και τον χρωστήρα των μαθητών να αποτυπωθούν ιστορικά εμβληματικά γεγονότα, όπως η απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, τον Μάιο του 1919, πυρπόληση της Σμύρνης το 1922, η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα. Πληθώρα πινάκων και φωτογραφικού υλικού, στην κατεύθυνση αυτή, μπορεί να εμπνεύσει τους μαθητές.
• Να εμπλακούν εποικοδομητικά οι μαθητές στη διαδικασία της συγκεκριμένης δράσης, να μάθουν να αξιοποιούν πηγές (γραπτές και προφορικές), να τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα ως προς αυτές και να εκφράζονται δημιουργικά, κάνοντας χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και αξιοποιώντας τις πληροφορίες του διαδικτύου με πνεύμα κριτικό. Υπό το πρίσμα αυτό, οι μαθητές θα είναι σε θέση, κάνοντας με κριτικό πνεύμα χρήση των ιστορικών πηγών,να διεξέλθουν πληθώρα πηγών σχετικά με τα πολιτιστικά στοιχεία που προσκόμισαν στον ελληνικό χώρο οι Μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι πλούτισαν τον ελληνισμό, συνεισφέροντας σημαντικά στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Ελλάδας.
• Η δημιουργική παιδαγωγική ενασχόληση μαθητών με παραγωγή ψηφιακού βίντεο σε διαθεματικό πλαίσιο. Το ψηφιακό βίντεο σε ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον θα μπορούσε κάλλιστα να βάλει σε διάδραση και συναρμογή τους μαθητές, με σκοπό την κατάδειξη πολύπλευρων πτυχών γεγονότων που συνδέονται με την πολιτιστική ταυτότητα του Ελλήνων της Μικρασίας και τις συνέπειες της Μικρασιαστικής καταστροφής.
• Ο αναστοχασμός των ιστορικών γεγονότων, εποποιιών αλλά και ηττών, μεγαλείων αλλά και οδυνών θα λειτουργήσει ως νέο αισθητήριο εμπέδωσης του περιεχομένου των ιστορικών εννοιών, ολότελα αναγκαίου για την εδραία οικοδόμηση του μέλλοντος.
Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό
1. Ο διαγωνισμός δημιουργίας ψηφιακού βίντεο απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
2. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.
3. Μαζί με τα έργα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσησυμμετοχής,
υπογεγραμμένηαπό τον γονέα/ κηδεμόνα του μαθητή.
4. Ημερομηνία υποβολής έως και 6/05/2022.
5. Η κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των έργων είναιοριστική και
αμετάκλητη. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν έγκαιρα με κάθε
πρόσφορο μέσο. Η Τελετή Βράβευσης θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους.
6. Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται.
7. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και
σχολικού πλαισίου, με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας, σχετικά με τον εν
λόγω διαγωνισμό, δύναται να γίνει μέσω των σχολικών μονάδων,
κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική
ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση του
σχολείου ή με διανομή φυλλαδίων), μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του
ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και της διασύνδεσης
σχολείου ‐κοινωνικών φορέων.
β) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι
προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των
γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.
γ) Τα έργα όλων των μαθητών/τριών θα αποσταλούν απευθείας στην
Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, κατά τα οριζόμενα από την Προκήρυξη, χωρίς ευθύνη και εμπλοκή της Διεύθυνσης και του διδακτικού προσωπικού του
σχολείου.
δ) Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση,
διαχείριση αποσταλμένων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση)
θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής
επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία για τη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
μαθητών/τριών, καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων.
ε) Η συμμετοχή των διακριθέντων μαθητών/τριών στην τελετή
βράβευσης θα υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και
σχολικού πλαισίου.
στ) Θα δημοσιευθούν μόνο τα διακριθέντα έργα των μαθητών/τριών.
ζ) Από την υλοποίηση του διαγωνισμού και σε σχέση με τα
πνευματικά δικαιώματα, που απορρέουν, επισημαίνεται ότι δεν
προβλέπεται να προκύψουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα(με
εμπορία ή διαφήμιση, κλπ.). για τον φορέα, που προκηρύσσει τον
διαγωνισμό ή για οποιοδήποτε άλλον. Η χρήση των έργων γίνεται
μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
η) Για τη δημόσια προβολή και δημοσίευση των συμμετεχόντων
έργων, είναι απαραίτητη Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την
ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι
δέχεται να δημοσιευθεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε
ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
θ) Όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα
στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και
πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04‐03‐1993], όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία», Άρθρο 3
«περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12
«μεταβίβαση».
ι) Η Ιερά Μητρόπολη κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαγωνισμός Δημιουργίας Ψηφιακού Βίντεο
Ο διαγωνισμός δημιουργίας Ψηφιακού Βίντεο απευθύνεται σε μαθητές ή
ομάδες μαθητών Γυμνασίου‐Λυκείου.
Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα βίντεο, με χρονική διάρκεια από 5 έως 10 λεπτά, με θέμα: «Μνήμη μου σε λένε Μικρασία».
Η υποβολή έργων που δημιουργήθηκαν σε ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον από δύο (2) ή περισσότερους διαγωνιζομένους γίνεται από τον εκπρόσωπο της ομάδας, ο οποίος πρέπει να επισυνάψει τα στοιχεία όλων των μελών της ομάδας.
Τα βίντεο, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα,
αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε μορφή αρχείου mp4, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 6/5/2022
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
mitropolipierias@gmail.com
Επίσης μπορoύν να αποσταλλούν ταχυδρομικά ή
παραλαμβάνονται με συσκευή αποθήκευσης USB ή σε DVD, το αργότερο μέχρι και 6/5/2022 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:
Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος
(Για το διαγωνισμό ψηφιακού βίντεο)
Μητροπόλεως 6, ΤΚ 601 32, Κατερίνη
Πληροφορίες‐Δηλώσεις συμμετοχής
Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος
Τηλέφωνο: 23510 45081
Email:mitropolipierias@gmail.com

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....