Χαιρετισμοί της Θεοτόκου στη Νέα Μάδυτο – Εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων – Ι.Ν Παναγίας Γοματίου

Τήν Παρασκευή 11η Μαρτίου στίς 7:00 τό βράδυ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισού, Αγίο Όρους και Αρδαμερίου  κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἀκολουθούμενος ἀπό τούς δύο Διακόνους του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί π. Νικόλαο Τσεπίση στόν Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ν. Μαδύτου. Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδ. Οἰκ. π. Ἰωακείμ Περίφανος καί ὁ Ἀντιδήμαρχος Βόλβης κ. Νικόλαος Πανταζίδης. Ὁ Λαός τῆς Μαδύτου προσῆλθε οἰκογενειακῶς στήν ὑπέροχη αὐτή Ἀκολουθία μέ ἐπικεφαλῆς τούς Τοπικούς Κοινοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ἰωάννη Τζουβελέκη, Ἰωάννη Εὐσταθίου καί Γεώργιο Διανευτάκη, ἐκπροσώπους τοῦ ἀσθενοῦντος Προέδρου τῆς Κοινότητος.

Διαρκούσης τῆς Ἀκολουθίας προσῆλθε ἀπό τήν Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Τιμίου Προδρόμου, ὅπου διακονεῖ καί ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεος Ζέρβας, ὁ ὁποῖος εἶναι καί Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στή Ν. Μάδυτο. Τό Ἱερό Ἀναλόγιο ἐτίμησαν ὁ κ. Βασίλειος Περίφανος, εὐλαβέστατος υἱός τοῦ π. Ἰωακείμ, ὁ Διάκονος καί καθηγητής τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς π. Νικόλαος Τσεπίσης καί φυσικά μετεῖχε καί ὁ Σεβασμιώτατος.

Πρό τοῦ τέλους τῆς Ἀκολουθίας ὁ Ἐπίσκοπός  ἀπηύθυνε λόγο ἀγαθό στό Ἐκκλησίασμα, ἀναφερθείς στήν θεολογική διάσταση τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Διευκρίνισε δηλαδή ὅτι ὁ ὑπέροχος αὐτός θεολογικός ὕμνος εἶναι ἕνα θεολογικό τραγούδι τῆς Ἐκκλησίας μας πού σκοπό ἔχει νά ἀπαντήση στό ἐρώτημα ποιό εἶναι τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ποιά ἡ συμβολή τῆς Κυρίας Θεοτόκου στή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί πῶς αὐτά ἔλαβαν σάρκα καί ὀστᾶ στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας. Δηλαδή ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἶναι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ πού δανείστηκε τήν ἀνθρώπινη φύση καί σάρκα ἀπό τά Πάναγνα Αἵματα τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί σαρκώθηκε καί σταυρώθηκε καί ἐτάφη καί ἀναστήθηκε, χαρίζοντας στόν ἄνθρωπο τή Ζωή καί τήν Ἀθανασία. Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, συνέχισε ὁ ὁμιλητής, ἐκκινεῖ ἀπό τόν Εὐαγγελισμό τῆς Κυρίας Θεοτόκου, προχωρεῖ στήν Προσκύνηση τῶν Μάγων καί ἑρμηνεύει ὅτι ἑκούσια ὁ Χριστός μας ἀνέβηκε στό Σταυρό αὐτεπαγγέλτως γιά νά προσφέρη στόν ἄνθρωπο τή δυνατότητα τῆς ἐπιστροφῆς στήν πατρίδα του πού εἶναι ὁ Παράδεισος, ὥστε νά μετάσχη στήν Ἁγιοτριαδική Ζωή καί Κοινωνία, στή Ζωή τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Κυρία Θεοτόκος, συνέχισε ὁ ὁμιλητής, εἶναι ἡ ὑπάκουη ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἑκούσια ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρώπου στήν κλήση τοῦ Θεοῦ γιά νά μετάσχη θεληματικά ὁ ἄνθρωπος στήν κατά Χριστόν Οἰκονομία. Δηλαδή θεληματικά ἡ ἀνθρώπινη φύση νά ἀποδεχθῆ τή σωτηρία πού πρόσφερε ὁ Χριστός στόν ἄνθρωπο πάνω στόν Σταυρό.

Πρό τοῦ τέλους τῆς προσλαλιᾶς του ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τήν Ἐνορία, ἡ ὁποία διαρκούσης τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί τοῦ Κορωναϊοῦ ἁγιογραφεῖ τόν πάγκαλλο Ἱερό Ναό τοῦ Προδρόμου, μέ ἁγιογράφο τόν κ. Βογδάνο, πιστό τῆς Ἐκκλησίας τέκνο καί ἐκλεκτό καλλιτέχνη. Σ’ αὐτό, εἶπε ὁ Μητροπολίτης, συνέβαλε ὁ Λαός τῆς Ν. Μαδύτου μέ προτροπή φυσικά τοῦ π. Δωροθέου καί συνδρομή τοῦ π. Ἰωακείμ. Καθοριστική στήν πορεία τῆς ἱστορήσεως τοῦ Ναοῦ ἦταν ἡ προσφορά τῆς Γεροντίσσης κας Δεσποίνης Κωστογιάννη, εἰς μνήμην τοῦ υἱοῦ της Ἐμμανουήλ. Ἡ κα Δέσποινα ἐξεποίησε διαμέρισμά της, προσφέροντας γιά τήν ἀγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τό ποσόν τῶν 37.000 εὐρώ. Για τόν λόγο αὐτό ὁ Ποιμενάρχης μας ἐτίμησε τήν φιλόθεο Δωρήτρια μέ εἰδική πλακέττα, ὥστε στόν αἰῶνα τόν ἅπαντα αὐτή νά ἀποτελῆ ἐνθύμιο τῆς εὐγενοῦς χειρονομίας της. Μέ δάκρυα στά μάτια ἡ Δωρήτρια δέχθηκε τήν τιμή καί ἐξήγησε ὅτι ἐπιθυμία τοῦ υἱοῦ της Ἐμμανουήλ, πρό τῆς κοιμήσεώς του, ἦταν νά προσφερθῆ τό χρηματικό αὐτό ποσό ὡς δωρεά στήν Ἐνορία τους. Ἄξια καί μακάρι νά βρεθοῦν καί μιμητές της στό θεάρεστο αὐτό ἔργο.

 

 

 

ΦΩΤΟ ΕΔΩ 

 

 

 

Ἐπίσης ὁ Ἐπίσκοπός  ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους του τό Σάββατο 12η Μαρτίου τρέχοντος ἔτους ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία τῆς Παναγίας- Ἁγίων Τεσσαράκοντα Γοματίου, ἡ ὁποία μεταθέτοντας τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων της τή γιόρτασε τή μέρα αὐτή μέ μεγαλοπρέπεια. Παρά τό πολικό ψύχος καί τή χιονόπτωση ὁ Λαός τοῦ Γοματίου προσῆλθε στήν πανήγυρη τῶν προστατῶν του Ἁγίων Τεσσαράκοντα, στό ὄνομα τῶν ὁποίων ἔχει ἀνυψώσει μεγαλοπρεπέστατο Ἱερό Ναό μέ πρωτοστάτη καί ἄξιο κτίτορα τόν Ἁγιορείτη Παν. Ἀρχιμ. π. Ἀναστάσιο Τοπούζη, τόν καί ἐκλεκτό καί λίαν ἀγαπητό Ἐφημέριο τῆ Ἐνορίας. Τό Ἱερό Ἀναλόγιο πέραν τοῦ Ἱεροψάλτου τῆς Ἐνορίας, ἐτίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας κ. Βασίλειος Κοκκαλιάρης. Τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Στυλιανός καί ὁ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου Αἰδ. π. Σπυρίδων Μποτονάκης. Στήν πανήγυρη προσῆλθαν γιά νά λάβουν τήν εὐλογία τῶν Ἁγίων ὁ Βουλευτής κ. Ἀπόστολος Πάνας, ὁ Δήμαρχος Ἀριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ.κ. Αὐγερινός Νικόλαος, Ἀτζιαμῆς Εὐριπίδης καί Γεώργιος Θαλασσινός, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Γιουβανάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀθανάσιος Παπουτσῆς καί οἱ Τοπικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ἰωάννης Μπουχορίκος καί Δημήτριος Μαῦρος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του παρουσίασε τήν τεράστια ἐντύπωση τήν ὁποία ἔχει κάμει τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα στά ἐκκλησιαστικά κείμενα καί στούς Ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς. Νά σημειωθῆ ὅτι ἐγκωμιαστικούς λόγους καί Μαρτυρολόγια γιά τούς Ἁγίους ἔχουν συγγράψει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ Ἅγιος Βασίλειος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης, ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος καί ἄλλοι. Ἐδῶ μεγαλοπρεπέστατα διατυπώνεται ὁ σεβασμός τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας στό πρόσωπο τῶν Ἁγίων μας γιά τή δύναμη πού εἶχαν οἱ Ἅγιοί μας νά μήν λογαριάσουν τό μαρτύριο τοῦ πνιγμοῦ τους στά παγωμένα νερά τῆς λίμνης τῆς Σεβαστείας στήν περιοχή τῆς Καππαδοκίας, μαρτύριο τό ὁποῖο τούς ἔπλεξε ἀμάραντο στέφανο.

Αὐτή ἡ στάση τῶν Ἁγίων, περί τό 320 μ. Χ. ἐπί Λικινίου, ἦταν ἀπότοκος τῆς προθέσεώς τους νά καταθέσουν τή μαρτυρία τους καί τήν πίστη τους στό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλά καί νά ἐκφράσουν τή διαμαρτυρία τους γιά τή σαπίλα τῆς κοινωνίας. Ἐδῶ ὁ Σεβασμιώτατος παρετήρησε ὅτι ἐάν θέλη ἡ σημερινή Ἐκκλησία καί τολμᾶ νά διαμαρτύρεται γιά τό σάπιο τῆς σημερινῆς κοινωνίας καί τά κακῶς ἔχοντα Ἀρχόντων καί Λαοῦ, ὀφείλει νά διαθέτη καλή-ἄριστη μαρτυρία. Διαμαρτύρομαι γιά τό σάπιο σάν χριστιανός σήμερα σημαίνει ὅτι προβάλλω ὡς μαρτυρία τήν ἁγιοζωή τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν μελῶν Της. Καί διερωτήθη ὁ Ἐπίσκοπος: ἄραγε διαθέτει, κατ’ ἄνθρωπον βέβαια, ἡ Ἐκκλησία, Κλῆρος καί Λαός, αὐτή τή μαρτυρία γιά νά καταθέτη τή διαμαρτυρία της;

 

 

ΦΩΤΟ ΕΔΩ 

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....