Ο Μητροπολίτης Ιερισσού συνομίλησε με παιδιά του Γυμνασίου Αρναίας

Στίς 11 τό πρωΐ τῆς Τετάρτης 6ης Ἀπριλίου τ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Ορους και Αρδαμερίου  κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ εἶχε τή μεγάλη χαρά νά συναντηθῆ μέ τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς Β΄ τάξεως Γυμνασίου Ἀρναίας στόν ἱστορικό Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου, ὅπου καί ἡ ἕδρα του. Γιά τή συνάντηση εἶχαν ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον οἱ ἴδιοι οἱ μαθητές μέ τούς καθηγητές τους, οἱ ὁποῖοι μάλιστα τούς συνώδευαν. Πρόκειται γιά τίς ἐκλεκτές καθηγήτριες κες Ἀκυλίνα Βουρνίτη καί Εὐαγγελία Τουλίγκου, φιλολόγους ἑλληνικῆς καί ἀγγλικῆς γλώσσης ἀντιστοίχως, καί τόν θεολόγο κ. Κωνσταντῖνο Χιούτη. Νά σημειωθῆ ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς καθηγητές αὐτούς διατηρεῖ πνευματική σχέση καί φιλία ἀπό ἐτῶν.
      Τό κλῖμα ἦταν πολύ θερμό καί ἡ συνάντηση ἀπέβη ἐπωφελής γιά τά παιδιά καί αἰτία χαρᾶς γιά τόν Δεσπότη μας. Κατ’ ἀρχήν τά παιδιά ξενάγησε ἱστορικά καί θεολογικά στόν Ναό ὁ Αἰδ. Οἰκ. π. Γεώργιος Τρικκαλιώτης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέ γενέτειρα τήν Ἀρναία. Καί τοῦτο, γιά νά γνωρίσουν τά παιδιά τήν ἱστορική διαδρομή τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ στή Χαλκδική καί δή στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως.
      Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε ἐπ’ ὀλίγον στά παιδιά μέ θέμα τή δημιουργία, τήν ψυχοσωματική ὀντότητα καί τό θεοΐδρυτο τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας. Τόνισε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι θεοΐδρυτος, ὅτι εἶναι διφυής ἀπό ὕλη καί πνεῦμα, ὅτι ὑπάρχει γιατί τό θέλει ὁ Θεός, ὁ Πλάστης καί Δημιουργός του καί κυρίως ὅτι εἶναι ἡ κορωνίδα τῆς ὑλικοπνευματικῆς δημιουργίας μέ ρίζες στό χῶμα καί στόν οὐρανό. Ἐπίσης, ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ ἀνθρώπινη προσωπικότητα εἶναι προικισμένη μέ θεϊκά προσόντα (κατ’ εἰκόνα) καί φτιαγμένη νά ἔχη ὡς προορισμό τήν κοινωνία καί ἔνωση μέ τόν Θεό καί Πλάστη του (καθ’ ὁμοίωσιν). Πολλές οἱ ἀναφορές στό ἑβραϊκό πρωτότυπο (Μασωριτικό-Ἑβραϊκό κείμενο), ἀλλά καί στή μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα τοῦ Ἱεροῦ Βιβλίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
      Στή συνέχεια ὑπεβλήθησαν ἐρωτήσεις σέ μεγάλο ἀριθμό ἀπό τούς καθηγητές καί τά παιδιά στόν Ἐπίσκοπό μας, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦσαν τόσο τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα ὡς ἐλεύθερη ὑπόσταση, ὅσο καί τή σχέση Ἐκκλησίας- Πολιτείας κατά τή Βυζαντινή περίοδο τῆς Ρωμιοσύνης μέχρι καί σήμερα. Ἐντύπωση ἔκαναν οἱ ἐρωτήσεις περί τῆς ἰσότητας ἤ ἰσοτιμίας ἄνδρα καί γυναίκας καί ἀκόμα οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου περί καισαροπαπισμοῦ καί παποκαισαρισμοῦ μεταξύ Πολιτείας καί Ἐκκλησίας στό Βυζάντιο καί σήμερα. Δηλαδή, τίς ἐναγώνιες προσπάθειες τῆς Πολιτείας νά καθυποτάξη τήν Ἐκκλησία καί νά τήν καταστήση θεραπαινίδα της, καί ἐξ ἀντιθέτου τόν ἀγῶνα τοῦ παπισμοῦ νά ἐπιβληθῆ στήν Πολιτεία ὠς πηγή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί Κοσμικῆς ἐξουσίας (Κράτος Βατικανοῦ καί Ἀλάθητο τοῦ Πάπα)…
       Πρίν νά φύγουν τά παιδιά χάρισαν στόν Δεσπότη μία φωτογραφία ἀπό τό σχολεῖο τους καί μία πένα γιά να ὑπογράφη αὐθεντικά τά ἐκκλησιαστικά του ἔγγραφα, καί ὁ Σεβασμιώτατος δώρισε σέ παιδιά καί καθηγητές ἀπό ἕνα βιβλίο καί ἕνα χυμό γιά νά ξεδιψάσουν!

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....