42η Επέτειος Επανακομιδής του Σταυρού του Απ. Ανδρέου στην Πάτρα

Τό Σάββατο 22 καί τήν Κυριακή 23 Ἰανουαρίου 2022, ἑορτάσθη στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἡ ἑορτή τῆς Ἐπανακομιδῆς τοῦ Σταυροῦ τοῦ πανευφήμου καί ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἀπό τήν Δύση καί συγκεκριμένα ἀπό τήν Μασσαλία τῆς Γαλλίας ὃπου εὑρίσκετο ἀπό τό 1205, στήν πόλη τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου, στήν Πάτρα, τήν ὁποία ἐφώτισε ὁ Πρωτόκλητος μέ τήν διδασκαλία του καί ἁγίασε μέ τήν ἐπί τοῦ Σταυροῦ θυσία του.

  • Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, στόν μεγάλο Ἑσπερινό, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος, ἀναφερθείς στό ἱερώτατο πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τόν ὁποῖον ἐχαρακτήρισε ὡς παρηγορία τῶν Πατρέων σέ κάθε πόνο τους καί βοηθό τους σέ κάθε δύσκολη περίσταση, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ ὁποίου ἐπιτελοῦνται πολλές θαυμαυτουργίες.

Ὁ Σεβασμιώτατος Κινσάσας μετέφερε τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου τοῦ Β’ καί εὐχαρίστησε τήν Ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν γιά τήν βοήθεια στό ἱεραποστολικό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.

  • Ἀνήμερα, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐχειροτόνησε Διάκονο τόν εὐλαβέστατο Χριστοφόρο Παγανιᾶ, ἒγγαμο, ὁ ὁποῖος φοιτεῖ στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Πατρῶν. Συνελειτούργησαν μέ τόν Σεβασμιώτατο, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος συνεδύασε τήν θεραπεία τοῦ Τυφλοῦ τῆς Ἰεριχοῦς μέ τό φωτισμό τῶν Ἑλλήνων ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί ἐν προκειμένῳ, τῶν Πατρέων, ἀπό τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί τήν ἒξοδό τους ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας.

Τί θά ἦταν, εἶπε, ὁ κόσμος χωρίς τόν Ἰησοῦ Χριστό; Χωρίς τό Φῶς τό ἀληθινό; Τί θά ἦταν ἡ Ἑλλάδα, χωρίς τήν Ὀρθόδοξο πίστη; Τί θά ἦταν ἡ Πάτρα, χωρίς τόν Ἃγιον Ἀπόστολο Ἀνδρέα;

Ἂς μείνωμε στό Φῶς, ἂς κρατήσωμε τήν φαεινή λαμπάδα τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀπό τόν Θεό ἀληθείας καί ἂς φωτίζωμε τό δρόμο τῶν ἐπιγενομένων, διαλύοντας τόν ζόφο τῆς πλάνης καί τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας πού βασανίζουν τούς ἀνθρώπους καί τούς ἐμποδίζουν νά ἑνωθοῦν μέ τό Φῶς, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος καί κατέληξε:

«Ὁ Ἰησοῦς δέν περνάει ἁπλῶς  ἀπό δίπλα μας εἶναι πάντα κοντά μας, ἀρκεῖ νά ζητήσωμε ἀπό καρδίας τό ἒλεός Του, κραυγάζοντες ἐκ βαθέων: “Ἰησοῦ ἐπιστάτα ἐλέησον ἡμᾶς”».

Ἐπίσης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Θεοδόσιο, γιά τήν παρουσία του στήν ἑορτή τῆς ἐπανακομιδῆς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί τοῦ εὐχήθηκε νά ἒχῃ μακροχρόνια καί θεοτίμητη ποιμαντορία στήν ἱεραποστολική Μητρόπολη Κινσάσας, ὃπου ἐσχάτως ἐτοποθετήθη. Τόν παρεκάλεσε δέ, νά μεταφέρῃ τά σεβάσματα καί τίς εὐχές γιά ἒτη πολλά καί ἀγλαόκαρπα στόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεπέμφθη δέησις ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως, τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιερέων Πατρῶν Νικοδήμου, Γαλλίας Μελετίου καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Παναγιωτάτου Σιμιγιάτου, οἱ ὁποῖοι συνείργησαν, ὣστε νά ἐπανακομισθῇ ἐν Πάτραις ὁ Σταυρός τοῦ Πρωτοκλήτου.

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....