Πανηγύρισε ἡ ἱστορική Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης

Την Δευτέρα 2α Μαΐου 2022, ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, μέ λαμπρότητα καί τήν ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστική τάξη, πανηγύρισε ἡ ἱστορική Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης.

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα, χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Νήσου  ενῶ τήν ἱερά ὑμνωδία διακόνησαν ἐξαιρετικά, στίς λατρευτικές συνάξεις τοῦ διημέρου οἱ Ἱεροψάλτες κ. Μερκούριος Γιανναράς, κ. Πανορμίτης Κακακιός. Μετά τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ, πραγματοποιήθηκε, κατά τήν μακραίωνη λαϊκή παράδοση στό προαύλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἡ ἀναβίωση τοῦ ἐθίμου τοῦ «κουκκουμᾶ» καί ἀκολούθησε παραδοσιακή μουσική βραδιά μέ τήν συμετοχή τοῦ χορευτικοῦ τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης, ἐνῶ ἀκολούθησε τό παραδοσιακό πανηγύρι μέ τήν ὀρχήστρα τοῦ κ. Μιχαήλ Μισοῦ προσφορά τοῦ ἰδίου, χορηγίᾳ τοῦ Δήμου Σύμης προσφέρθηκαν τά παραδοσιακά ἐδέσματα, παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου κ. Ἐλευθερίου Παπακαλοδούκα.

Τήν ἑπομένη, κυριώνυμον ἡμέρα τῆς πανηγύρεως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης  κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, μέ συλλειτουργούς τούς Ἱερεῖς τῆς Νήσου μας, κατά τήν τοπική παράδοση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία κατά τίς πανηγύρεις τῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν, τελεῖται ἡ λεγομένη «Μονοεκκλησιά», δηλ. λειτουργεῖται μόνο ὁ ἑορτάζων Ἱ. Ναός μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου.

Ἡ Ἐκκλησία ἀπέδωσε πολλὲς τιμὲς στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο, διότι ἀναδείχθηκε ὁ ἡρωϊκότερος τῶν Ἁγίων καὶ ὁ ἁγιότερος τῶν ἡρῴων. Νά πῶς τὸν χαιρετίζουν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι: «ὡς τὴν μεγάλην τῆς Ἐκκλησίας σάλπιγγα, τῶν ἀρετῶν κανόνα, τὸν νοῦν τὸν περίβλεπτον, τῶν Πατριαρχῶν τὴν κρηπίδα, τὴν ὀξυτάτην γλῶσσαν, τὸν διαυγῆ ὀφθαλμόν, τὸν λαμπτῆρα τὸν φαεινότατον, τὸν πέλεκυν τὸν κόπτοντα πᾶσαν ὕλην αἱρέσεων καὶ καταφλέγοντα τῷ πυρὶ τῷ τοῦ πνεύματος». Καὶ ἀκόμα «ὡς τὸν ἀπερίτρεπτον στῦλον, τὸν ἄσειστον πύργον, τὸν χρυσοῤῥόαν Νεῖλον, τῆς ἀθανασίας τὸν ἐπώνυμον, τὸν πυρσὸν τὸν μετάρσιον, τὸν ἀκατάβλητον πύργον, τὸν ταξιάρχην θεολέκτου παρατάξεως, τὸν θεοφόρον τῆς χάριτος ποταμόν, ἀρχιερέων τὸ κλέος, ἀριστέα τὸν ἀήττητον, τὸν συγκόψαντα τὰς φάλαγγας τῶν αἱρέσεων τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος, τὸν στήσαντα τῆς Ὀρθοδοξίας τὰ τρόπαια καθ᾿ ὅλην τὴν οἰκουμένην».

Πολύ πετυχημένα ἔχει γραφεῖ γι’ αὐτόν: «Σπανίως τό ἐπωνύμιον Μέγας ἐκάλυψε τόσον οὐσιαστικόν περιεχόμενον ὅσον εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας. Μέγας εἰς τόν ζήλον, μέγας εἰς τήν ἀγάπην, μέγας εἰς τήν Ἁγιότητα, μέγας εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν». Ἀλλά καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀρχίζει τόν ἐπιμνημόσυνο λόγο του στόν Μέγα Ἀθανάσιο, μέ τήν χαρακτηριστική φράση «Ἀθανάσιον ἐπαινῶν, ἀρετήν ἐπαινέσομαι». Πράγματι ὑπῆρξε ὑπόδειγμα ἀρετῆς, ἀφοῦ αὐτή εἶναι καρπός ἀληθινῆς κοινωνίας μέ τόν ζῶντα Τριαδικό Θεό, γεγονός τό ὁποῖο ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος κατόρθωσε ὑπερβαλόντως καί πλέον πρεσβεύει ἀδιαλείπτως ὑπέρ πάντων ἡμῶν.

Παρατίθεται φωτογραφικό λεύκωμα τῆς πανηγύρεως.

ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

 

 

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....