Διατεταγμένη Ἀκολουθία ἐπὶ Σαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης στη Σύμη

Εχθες 25η Σεπτεμβρίου 2022, Κυριακή Α΄ Λουκᾶ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἀρχιμ. Ἰωσήφ Ἀδαμόπουλο, φιλοξενούμενο κληρικό ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, ἕλκοντα τήν καταγωγήν ἐκ Σύμης, τόν π. Στέφανο Μακρῆ, Ἐφημέριον τοῦ Ναοῦ καί Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο καί τόν Διάκονο π. Γεώργιον Κακακιόν. Τό ἱ. Ἀναλόγιο διακόνησαν γλυκυφθόγγως ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Δημοσθένης Γιανναράς καί ὁ υἱός αὐτοῦ Μερκούριος, Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, μεθ’ ἑτέρων.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν  Θ. Λειτουργία, ἐτέλεσε καί τήν διατεταγμένην Ἀκολουθίαν ἐπὶ Σαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης, καθ’ ὅτι εἰς τόν περικαλλῆ καί ἱστορικόν αὐτόν Ἱ. Ναό ἐδῶ καί ἀρκετόν καιρό τελοῦνταν ἀνακαινιστικές καί ἐξωραϊστικές ἐργασίες καί ὡς ἐκ τούτου τό Ἱερόν Θυσιαστήριον ἀπεδόθη καί πάλιν εἰς τήν λογικήν Λατρεία τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ. Ταυτοχρόνως δέ, ἐγένετο καί ἡ καθιέρωσις τῶν Ἱ. Ἀντιμηνσίων.

Μετά τήν Δοξολογία καί τήν Ἀπόλυσιν τοῦ Ὄρθρου, τό τυπικόν τῆς Ἀκολουθίας ἐκτυλίχθηκε μέ τήν ἑξῆς σειρά: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος, θυμίασε τήν ἀνακαινισθεῖσαν Ἁγία Τράπεζα καί ἀνέπεμψε τήν εὐχή τῆς ἀπαμφιάσεως. Ἀκολούθησε ἡ πλύσις αὐτῆς μέ μοσχοσάπουνα, ἁγιασμένον ὕδωρ, καί ἀνθόνερον. Ἔπειτα τό Ἱ. Θυσιαστήριον ἀπεσπογγίσθη μέ καινούργιους σπόγγους καί ἐχρίσθη μέ Ἅγιον Μῦρον. Αὐτό ἐσπογγίσθη καί ἀπερροφήθη ἀπό τά «Ἀντιμήνσια», τά ὁποῖα τοιουτοτρόπως καί δι’ εἰδικῆς εὐχῆς ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως καθηγιάσθησαν. Κατόπιν εἰς τάς τέσσαρας γωνίας της μέ «κηρομαστίχη» ἐπεκολλήθησαν ἰσάριθμα μικρά ὑφάσματα, εἰκονίζοντα τούς Εὐαγγελιστάς. Ἡ μαρμάρινη πλάκα τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἐκαλύφθη ἐν συνεχείᾳ μέ ἕνα λευκό ὕφασμα, πού εἰκονίζει τήν Ταφή τοῦ Κυρίου καί λέγεται «Κατασάρκιον», τό ὁποῖον ἐδέθη εἰς τόν κεντρικόν κίονα, διά νά παραμείνει ἐπ’ αὐτῆς ἐσαεί. Αὐτό ἔφερε ἐπιγραφή μέ τήν σημερινήν ἡμερομηνία, καθώς καί τό ὄνομα τοῦ Σεβ Ποιμενάρχου , θεμένου καί τήν ἰδιόχειρη ὑπογραφή του. Τέλος, ἡ Ἁγία Τράπεζα ἐνεδύθη μέ καινούργια καλύμματα καί ἀκολούθησε κανονικῶς ἡ Θ. Λειτουργία.

Ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ ἄλλων ὁμίλησε πρός τούς συρρεύσαντας Πιστούς περί τῶν τελουμένων, συγχαίρων καί εὐχαριστῶν τόν Ἐφημέριον καί τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον διά τήν οὐσιαστικήν συμβολή τους εἰς τήν ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ, καθώς καί ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στήν ὅλη προσπάθεια. Τέλος τό δραστήριο Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο προσέφερε στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα καφέ καί διάφορα ἑορταστικά κεράσματα.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λατρευτικῆς συνάξεως.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....