8ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης Και Μελοποιΐας

Θέμα: «Το νέο Αναστασιματάριο»

1η θεματικὴ ενότητα: Ιστορικὴ θεώρηση.

Παρουσίαση βασικών μελοποιητικών σταθμών με τους οποίους μας παραδίδεται το μέλος των αναστασίμων στιχηρών. Αρχίζοντας απὸ το παλαιό Αναστασιματάριο του 15ου αιώνα φθάνουμε στον 18ο αιώνα όπου εμφανίζεται και καθιερώνεται το νέο στιχηράριο, με τα Αναστασιματάρια του Δανιὴλ Πρωτοψάλτου και Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου.

2η θεματική ενότητα: Η εκκλησιαστική οκτωηχία στα στιχηρά του νέου Αναστασιματαρίου.

Μελέτη μελών του νέου Αναστασιματαρίου υπό το πρίσμα της οκτωηχίας. Θα εξεταστούν η μορφολογία των μελών, η δομική μεταχείριση των ήχων και ενδεικτικές θέσεις, έτσι όπως καταγράφονται στα Αναστασιματάρια του 18ου αιώνα.

​Εισηγητής:

Κυριάκος Τζουραμάνης
Πρωτοψάλτης, MSc Ιονίου Πανεπιστημίου

Δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα: https://www.chorosaggelikos.com/8-seminario

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....