+ Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ- του Μητροπολίτη Λέρου

«Έρχου και ίδε» (Ιωάν. α, 4)

Εορτή εορτών και πανήγυρη πανηγύρεων εορτάζει η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, και καλεί εμάς, τα πνευματικά παιδιά της, να σπεύσουμε και με ύμνους και πνευματικές ωδές, κρατούντες στα χέρια μας τις άγιες εικόνες, να δοξολογήσουμε τον εν Τριάδι Θεώ, παρά του Οποίου, δόξα τιμή και κράτος και προσκύνηση.

Εκκλησία του Εσταυρωμένου και Αναστημένου Ιησού δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι έργο ενός ή πολλών ανθρώπων, αλλά είναι έργο της αγάπης προς πεπτωκότα άνθρωπο του Θεού Πατρός, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός και το απαύγασμα των θείων δημιουργημάτων Του τον άνθρωπο, «ίνα άρχη των κτισμάτων Αυτού».

Το Μέγα ηθικό οικοδόμημα, η Εκκλησία του Χριστού σήμερα, με χρυσά και λαμπρά φορέματα περιβεβλημένη και πεποικιλμένη, εορτάζει και πανηγυρίζει τη νίκη της και τον θρίαμβό της κατά των ποικίλλων εχθρών της και αυτών των εικονομάχων.

Επί του θεμελίου τούτου οικοδομήθηκε η μόνη αληθινή πίστη, ο Χριστιανισμός, το Ευαγγέλιο, η ηθική του, τα μυστήριά του, η δύναμή του, η ενέργειά του, τα θαυμαστά και σωτήρια αποτελέσματα. Η Πίστη στην αλήθεια αυτή είναι η σώζουσα και οδηγούσα τον κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπο στην αιώνια ζωή και βασιλεία των ουρανών.

Οι εχθροί πολλοί και πολυώνυμοι, σκληροί, φοβεροί και ανένδοτοι και ανηλεείς. Η Ορθόδοξος Εκκλησία, η μόνη πηγή σωτηρίας δια τον άνθρωπο, όμως, στηριζομένη στην ασάλευτο πέτρα της πίστης με την δύναμη και την χάρη του αιωνίου Ιδρυτού Της, του Ενανθρωπίσαντος, δια την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, του Μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, νίκησε και  θριάμβευσε, ταις αρχαίς και εξουσίαις του αιώνος τούτου, και μένει ασάλευτη και αρραγής στο πέρασμα των αιώνων. «Αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον η πίστις ημών».

Αυτή την  πίστη «ως κόρη οφθαλμού» διατήρησαν οι πρόγονοί μας κατά τους χαλεπούς εκείνους χρόνους της δουλείας, κάτω από την μπότα του Ασιάτη κατακτητή, κατά τον φλογερό  Ιεροκήρυκα Ηλία Μηνιάτη και δι’ αυτής διέσωσαν την γλώσσα και τον εθνισμό, και ανέστησαν την ελευθερία και την δόξα της νέας Ελλάδας, «βγαλμένης από τα κόκαλα των Ελλήνων τα Ιερά» – κατά τον Εθνικό  μας ποιητή και φιλόπατρι Διονύσιο Σολωμό.

«Έρχου και ίδε» κι εσύ από κοντά, άνθρωπε της κάθε εποχής, και όλως  ιδιαιτέρως αυτής της εποχής, κατά την οποία τεράστια προβλήματα εθνικά, οικονομικά, ηθικά αναφύονται ημέρα με  την ημέρα ότι, αναφαίρετο και βέβαιο αγαθό στον άνθρωπο είναι η ορθή πίστη στον Θεάνθρωπο Ιησού, η οποία σώζει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στον προορισμό του.

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

Τον πολύτιμο θησαυρό της πίστεως «εν οστρακίνοις σκεύεσι» οφείλουμε κι εμείς ως νεοέλληνες να φυλάσσουμε και ως τέκνα πιστών και ενδόξων πατέρων και προγόνων να τιμήσουμε ανόθευτο προς δόξα του Τριαδικού Θεού.

Δια μόνης της ορθής πίστης στον εν Τριάδι Θεό και των έργων που ακολουθούν, αυτή δοξάζεται και τιμάται ο Θεός και σώζεται ο άνθρωπος. «Πίστει δικαιούται ο άνθρωπος».

ΕΡΧΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕ – λέγει  ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....