Αγιασμός Θεμελίωσης νέου κτηρίου Γυμνασίου- Λυκείου Καλαμαπακίου