Αγρυπνία εορτής Αγίου Ιακώβου εν Ευβοία στην Κατερίνη