Αικατερίνεια 2022: Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στους Κρήτες Πολεμιστές στο Αρκάδι και στον Μακεδονικό Αγώνα