Αληθώς σε αγαπάει Εκείνος που μυστικώς εύχεται για σένα στο Θεό