Ανακοίνωση από το Γραφείο Αντιαιρετικού Αγώνα της Μητρόπολης Κομοτηνής

Τὸ Γραφεῖο Ἀντιαιρετικοῦ Ἀγῶνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐνημερώνει τὸ φιλόχριστο πλήρωμά της, ὅτι τὶς ἑπόμενες Κυριακές 13, 20 καὶ 27 Μαρτίου 2022,  θὰ πραγματοποιηθοῦν στὴν πόλη μας συνάξεις, οἱ ὁποῖες ἐπικαλοῦνται τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό Του.

Μὲ τὸ παρόν θέλουμε νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς χριστιανούς μας, ὅτι οἱ ἐν λόγῳ συνάξεις δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὴν Ἱερά Μητρόπολη καὶ τὴν Ἐπίσημη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ ἐφιστήσουμε τὴν προσοχή τους νὰ εἶναι ἰδιαίτερα προσεκτικοί καὶ νὰ μὴν συμμετέχουν σὲ τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις.

Αὐτές τὶς κατανυκτικές ἡμέρες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀς μένουμε ἑδραιωμένοι στὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας κάτω ἀπό τὴν σκέπη τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ ἀγάπη ἀς προσευχηθοῦμε γιὰ τοὺς πεπλανημένους ἀδελφούς, ὥστε νά γνωρίσουν τό Φῶς τῆς Ἀληθείας.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....