Αναβολή μεταφοράς και υποδοχής Ιερών Εικόνων λόγω Εθνικού πένθους στην Μητρόπολη Ξάνθης