Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 24ης Μαρτίου /6ης Ἀπριλίου 2022, ἀντιπροσωπεία τῆς πολιτικῆς παρατάξεως τοῦ «ΣΥΡΙΖΑ», ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Ἰωάννου Μπουρνοῦς Βουλευτοῦ Λέσβου, Διονυσίου Χαραλάμπους Καλαματιανοῦ, Βουλευτοῦ Ἠλείας, Δώρας Αὐγέρη Βουλευτοῦ Β΄ Θεσσαλονίκης, Θεοπίστης Πέρκας, Βουλευτοῦ Φλωρίνης, Ὀλυμπίας Τελιγιορίδου, Βουλευτοῦ Καστορίας καί Κώστα Ζαχαριάδου Βουλευτοῦ Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν,  ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον, γενόμενοι δεκτοί ὑπο τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης οἱ κ. Βουλευταί τῆς Ἀντιπροσωπείας ἐζήτησαν ἀπό τόν Μακαριώτατον νά τούς ἐνημερώσῃ περί τῶν προβλημάτων τοῦ Πατριαρχείου καί περί τῶν τρόπων, διά τῶν ὁποίων οὗτοι δύνανται νά συμβάλουν εἰς τήν ἐπίλυσιν αὐτῶν.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε περί τῆς ἱστορίας τοῦ Πατριαρχείου καί περί τῆς περιουσίας αὐτοῦ, Προσκυνημάτων καί Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἁγίας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί περί τοῦ ποιμαντικοῦ ἀλλά καί τοῦ πολιτιστικοῦ ἔργου αὐτοῦ, εἰρηνευτικοῦ εἰς τήν κρατοῦσαν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν πολιτικήν ἔντασιν.

Οἱ Βουλευτταί ἐζήτησαν καί ἔλαβον πληροφορίας καί περί τῆς προσφάτου καταλήψεως τοῦ ξενοδοχείου «Μικρά Πέτρα» ὑπό τῶν ἐξτρεμιστῶν τῶν ἐνοικιαζόντων διά παρανόμων καί ἀδιαφανῶν  συμφωνιῶν τά ξενοδοχεῖα τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη καί εἰς τήν ἀποφασιστικήν συμβολήν τοῦ Προέδρου τοῦ «ΣΥΡΙΖΑ» καί τότε Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξη Τσίπρα εἰς τήν ἱστορικήν ἀνακαίνισιν τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτοῖς εὐλογίας Ἱεροσολυμιτικάς, ὅτε ἀνεχώρησαν διά τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....