Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο γιὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, παρουσίᾳ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης

Τὴν μνήμη τοῦ μεγάλου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἁγίου Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ τοῦ Ἁγιορείτη καὶ Ἡσυχαστῆ, τίμησε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Καστορίας, παρουσίᾳ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης τοῦ Θαυματουργοῦ, τὴν ὁποία ὑποδέχθηκε κλῆρος καὶ λαὸς τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Οἱ δύο Ἅγιοι συνδέονται στενὰ μὲ τὴν Καστοριὰ καὶ μὲ τὸν ὡς ἄνω Ἱερὸ Ναὸ, διότι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, σύμφωνα μὲ τὸν βιογράφο του, τιμήθηκε πρῶτα στὴν Καστοριὰ καὶ ἁγιογραφήθηκε στὰ Παρεκκλήσια της, πρὶν ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του, καὶ ὁ Ἅγιος Καλλίνικος ὁ ὁποῖος ὅταν ὑπηρετοῦσε τὴν στρατιωτική του θητεία στὴν Καστοριὰ λάμβανε ἄδεια γιὰ νὰ ἐκκλησιάζεται καὶ νὰ ὁμιλεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ νὰ κατηχεῖ τοὺς νέους.

Τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς τελέστηκε ὁ ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, ἱερουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἄρτης κ. Καλλινίκου καὶ Καστορίας κ. Καλλινίκου. Τοὺς δύο Ἀρχιερεὶς πλαισίωσαν ὁ Πρωτ. π. Φώτιος Λεβέντης, ὁ Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Καλλίνικος, ὁ Πρωτ. π.Ρίζος Κομήτσας (ἐκ τῆς Ἱ.Μ.Δημητριάδος), οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Μιχαὴλ Λιάνος π. Χρῆστος Μεσημέρης καὶ ὁ Διάκονος π. Παντελεήμων Δόνες.

Στὸν ἄμβωνα τοῦ Ναοῦ, εἶχε τοποθετηθεῖ ἡ ἱερὰ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Καλλινίκου, ἀφοῦ ἀπὸ ἐκεῖ ὡς λαΐκός ὁμιλοῦσε καὶ σαγήνευε τὸ ἐκκλησίασμα μὲ τὸ χάρισμα τοῦ λόγου.

Τὸν θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἀνέλυσε τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς θεραπείας τοῦ παραλύτου. Ἐπεσήμανε ὅτι τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μποροῦν νὰ τὸ μιμηθοῦν διάφοροι ὀργανισμοί, ὅμως αὐτὸ ποὺ κάνει μόνο ἡ Ἐκκλησία ἡ ὁποία ἔχει κεφαλή της τὸν Χριστὸ καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς ἄλλος νὰ τὸ κάνει εἶναι νὰ συγχωρεῖ καὶ νὰ μεταδίδει τὸ μήνυμα τῆς λύτρωσης ἀπὸ τὸν θάνατο καί τῆς ἀνάστασης.

Αὐτὸ τὸ μήνυμα τῆς λύτρωσης καὶ τῆς ἀνάστασης ἔδιναν οἱ δύο τιμώμενοι Ἅγιοι Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν οἰκεῖο Ποιμενάρχη κ. Καλλίνικο, γιὰ τὴν πρόσκληση νὰ ὑποδεχθοῦν τὸν «δικό τους» Ἅγιο Καλλίνικο Ἐδέσσης, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα φέρουν ἀπὸ τοὺς πνευματικούς τους πατέρες, πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του.

Πρὶν τὴν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας ἀφοῦ εὐλογήθηκαν τὰ ἑορταστικὰ κόλλυβα τῶν δύο Ἁγίων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας ἐξέφρασε τὴν χαρὰ καὶ τὴν συγκίνησή του γιὰ τὴν παρουσία τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ πνευματικοῦ του παπποῦ Ἁγίου Καλλινίκου, τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ μεγάλου Θεολόγου τοῦ ἀκτίστου Φωτός.

Τέλος εὐχαρίστησε γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἄρτης κ. Καλλίνικο γιὰ τὴν παρουσία του στήν Καστοριά τὸ εὐλογημένο καὶ ἱστορικὸ αὐτὸ διήμερο, καὶ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐδέσσης κ. Ἰωὴλ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ αἰτήματος καὶ τὴν μεταφορὰ τῆς ἁγίας Κάρας, καθὼς καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο τῆς ἐνορίας, τοὺς δύο ἐφημερίους π. Μιχαὴλ καὶ π. Χρῆστο καὶ ὅλους ὅσους συνέβαλαν στὴν διοργάνωση τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως.

Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἐκκλησιάσθηκε ὁ Γενικός Γραμματέας Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Σεραφεὶμ Λιάπης καὶ ὁ Δήμαρχος Καστοριᾶς κ. Ἰωάννης Κορεντσίδης, καθώς καί πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν νὰ τιμήσουν τὴν μνήμη ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ τοῦ Θεολόγου καὶ νὰ προσκυνήσουν τὴν χαριτόβρυτο ἁγία Κάρα τοῦ θαυματουργοῦ, διακριτικοῦ, ἀνεξίκακου, αὐθεντικοῦ, ἐλεήμονος Ἐπισκόπου Ἁγίου Καλλινίκου. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι μεταξὺ τοῦ ἐκκλησιάσματος ἦταν πιστοὶ ἀπὸ τὴν Ναύπακτο, τοὺς ὁποίους δέχθηκε καὶ τοὺς μίλησε μετὰ τὴν Θεία Εὐχαριστία ὁ Σεβασμιώτατος.

*

Ἡ Τιμία Κάρα θὰ μεταφερθεῖ σήμερα τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναό τῆς Καστοριᾶς, ὅπου μετὰ τὴν ὑποδοχή της θὰ τελεστεῖ ὁ Ἀρχιερατικὸς Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς καὶ ἡ ὁμιλία μὲ θέμα «Τὸ Φῶς στὴν ὀρθόδοξη παράδοσή μας», ἐνῷ αὔριον τὸ πρωΐ θὰ μεταφερθεῖ στὸ Νοσοκομεῖο τῆς πόλης πρὸς εὐλογία καὶ ἁγιασμὸ τῶν ἰατρῶν, τοῦ διοικητικοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν ἀσθενῶν.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ

Ἡ Καστοριὰ ὑποδέχθηκε τὴν Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης

Μὲ λαμπρότητα ὑποδέχθηκε τό Σάββατο 30 Μαρτίου 2024, ἡ πόλη τῆς Καστοριᾶς τὴν Τιμία καὶ Ἁγία Κάρα, ἑνὸς ἐκ τῶν νεωτέρων προστατῶν Ἁγίων τῆς πόλης, Ἁγίου Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης τοῦ Θαυματουργοῦ.

Ὁ νεοφανὴς Ἅγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας, συνδέεται στενὰ μὲ τὴν Καστοριὰ, ἀφοῦ ἐδῶ ὑπηρέτησε ὡς στρατιώτης, ἐκκλησιαζόταν καὶ ὁμιλοῦσε στὸν κεντρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καστοριᾶς καὶ κατηχοῦσε τοὺς νέους.

Ὑπάρχουν πολλὲς μαρτυρίες Καστοριανῶν, τότε νέων παιδιῶν, ποὺ ἐνθυμοῦνται τὸν νεαρὸ Δημήτριο (βαπτιστικό ὄνομα τοῦ Ἁγ.Καλλινίκου), νὰ τοὺς ὁμιλεῖ κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ νὰ τοὺς σαγηνεύει μὲ τὸ χάρισμα τοῦ λόγου.

Ἔτσι ἡ Καστοριὰ σήμερα καὶ ἰδιαίτερα ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὑποδέχθηκε ξανὰ μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια τὸν Ἅγιο Καλλίνικο ὄχι ὡς νεαρὸ στρατιώτη ἀλλὰ ὡς ἔνδοξο Ἅγιο Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Παράλληλα ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τιμᾶ τὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ μεγάλου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἁγίου Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὸν βιογράφο του, Ἅγιο Φιλόθεο τὸν Κόκκινο, τιμήθηκε πρῶτα στὴν Καστοριὰ καὶ ἁγιογραφήθηκε πρὶν ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξη του. Οἱ πρῶτες ἁγιογραφίες τοῦ Ἁγίου σώζονται μέχρι σήμερα, στά Παρεκκλήσια τῆς Καστοριᾶς καὶ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

*

Ἡ μεγαλοπρεπὴς ὑποδοχὴ καὶ ὁ Ἑσπερινός 

Ἡ λαμπρὴ ὑποδοχὴ τῆς ἁγίας Κάρας, ἔγινε πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, στὴν πλατεία Χριστοπούλου. Ἐκεῖ τήν ὑποδέχθηκαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Ἄρτης κ. Καλλίνικος καὶ Καστορίας κ. Καλλίνικος, πλειάδα ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, οἱ ἱεροψάλτες καὶ οἱ ἱερόπαιδες, ἡ Φιλαρμονικὴ Μουσικὴ τοῦ Δήμου Καστοριάς, μαθητές Σχολείων μὲ τίς Ἑλληνικὲς Σημαῖες, ἄγημα μελῶν τοῦ Συλλόγου «Μύηση», οἱ ἄρχοντες καὶ ὁ λαός.

Τὸ Ἱερὸ Λείψανο κόμισε ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα στὴν Καστοριά, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης Ἀρχιμ. π. Στέφανος Δεβρελῆς, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ. π. Καλλίνικο Σαρακινλή.

Κατά τὴν ὑποδοχή, τελέσθηκε δέηση καὶ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Καλλίνικος ἀνέγνωσε τὸ παρακάτω ποίημα ποὺ συνέταξε εἰδικά γιὰ τὴν ὥρα τῆς ὑποδοχῆς:

«Λαμπρή ἡμέρα σήμερα, στῆς Καστοριᾶς τήν πόλη

πού πάνδημη ὑποδέχεται, Καλλίνικον τόν νέον

Ἐδέσσης τόν Ἐπίσκοπον, διακριτικόν καί θεῖον

πού κάποτε ἐρχότανε, ὡς εἷς ἁπλοῦς στρατιώτης

πού τήν Πατρίδα τίμησε καί τήν ὑπηρετοῦσε

καί τά παιδιά κατήχησε, ἐδίδαξε μεγάλους

στήν Ἐνορία τοῦ Ἁη-Γιωργιοῦ, εἰς τήν παλιά τήν πόλη

πού τόν θυμοῦνται ὅσοι ζοῦν, μέ ἀγαθές τίς μνῆμες

νά ὁμιλεῖ ἀπ᾽ ἄμβωνος μέ τήν γλυκειά φωνή του

νά ἑρμηνεύει τήν Γραφή, καί νά λαλεῖ ἀλήθειες

πῶς νά γενοῦμε ἄνθρωποι, εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ μας

καί ν᾽ ἀγαπᾶμε τά παιδιά, γέροντες καί πατρίδα.

Χαίρομαι καί εὐφραίνομαι, μέ μιά χαρά ἁγία

γιατί στήν πόλη ἔζησα, ὅπου ἐπισκοποῦσε

Ἔδεσσα τοῦ Καλλίνικου, ὅπως τήν αἰσθανόμουν

καί ἄκουγα ἀπ᾽ τό στόμα του, τά ἅγια ρήματά του

καί χρόνους ἔπειτα πολλούς, ἔλαβα τό ὄνομά του.

Αὐτό τό θεῖο στόμα του, ἡ τίμια κεφαλή του

ἡ ἁγιασμένη καί σεπτή καί στεφανογυρισμένη

μέ τοῦ φωτός τόν στέφανον, τήν χάρη τοῦ Θεοῦ μας

δεδοξασμένη ἔρχεται στήν Ἐκκλησιά μας πάλι

ὅπου ἐπροσευχότανε καί ἐκκλησιαζόταν

καί τό κερί του ἄναβε ἐμπρός εἰς τούς Ἁγίους.

Καί ἐμεῖς θά τοῦ ἀνάψουμε λαμπάδα εὐγνωμοσύνης

καί θά τόν δοξολογήσουμε, ὡς Ἅγιο τοῦ καιροῦ μας

καί θά τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς συμπαθάει

καί νά προσεύχεται θερμά, γιά τά παιδιά τῆς πόλης

γιά τούς ἀρρώστους, ἀσθενεῖς καί τούς ἡλικιωμένους

τίς νέες οἰκογένειες καί τ᾽ ἄγουρα παιδία

γιά τούς ἐργαζόμενους καί τούς ἀναγκεμένους

γιά τούς ἁπλούς ἀνθρώπους της καί γιά τούς ἄρχοντές της.

Πατέρα μας Καλλίνικε, καλῶς μᾶς ἦρθες πάλι.

Καλῶς μᾶς ἦρθες, Δέσποτα, γιά νά μᾶς εὐλογήσεις.

Σέ εὐχαριστοῦμε, Ἅγιε, νά ἔχουμε τήν εὐχή σου».

Ἐν συνεχείᾳ, σχηματίσθηκε λιτανευτικὴ πομπὴ ἡ ὁποία κατευθύνθηκε πρὸς τὸν Ἱερὸ Ναό, ὅπου τελέσθηκε ὁ Δισαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Καλλινίκου.

Κατὰ τὸν ἑσπερινὸ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος, προσεφώνησε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἄρτης καὶ τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν παρουσία του στὴν Καστοριά, αὐτὴ τὴν εὐλογημένη ἡμέρα, ἐν συνεχείᾳ εὐχαρίστησε τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωὴλ ὁ ὁποῖος δέχθηκε τὸ αἴτημα γιὰ τὴν μεταφορὰ τῆς ἁγίας Κάρας στὴν Καστοριὰ καθὼς καὶ τὸν Πρωτοσύγκελλό του ποὺ τὴν μετέφερε.

Τέλος εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους συμμετεῖχαν στὴν ὑποδοχὴ καὶ στὴν διοργάνωση τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως.

Τὸν θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ι.Μ. Ἐδέσσης π. Στέφανος ὁ ὁποῖος ἀρχικὰ παρουσίασε τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου, τὰ παιδικὰ χρόνια, τὴν ποιμαντικὴ διακονία του καὶ τὴν κοίμησή του, καθὼς καὶ τὴν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξη του, τονίζοντας τόν ρόλο τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ καί Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου σέ αὐτή.

Ὑπογράμμισε τό γεγονός τοῦ συνεορτασμοῦ τῶν δύο Ἁγίων, λέγοντας: «Σήμερα ἐδῶ στὴν Καστοριά, συναντῶνται δύο μεγάλες ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότητες, ὁ Ἅγιος τοῦ ἀκτίστου Φωτὸς Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ὁ διακριτικός, ταπεινὸς καὶ ἀνεπίφθονος Ἅγιος Καλλίνικος Ἐδέσσης».

Τέλος ὁ ὁμιλητής παρουσίασε τὰ κοινὰ στοιχεῖα τῶν δύο Ἁγίων.

 

*

Τήν Κυριακή τὸ πρωΐ θὰ τελεσθεῖ ὁ ὄρθρος καὶ τὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο γιὰ τὸν μεγάλο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας Ἅγιο Γρηγόριο Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης τὸν Παλαμᾶ παρουσία τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου Καλλινίκου τοῦ Θαυματουργοῦ.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....