Χειροτονία νέου Διακόνου – Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Βόλου