”Χωρίς πνευματικόν πατέρα, καί ὁδηγόν, καί διδάσκαλον εἶναι αδύνατον ὁ ἄνθρωπος νά φυλάξῃ τάς ἐντολάς του Θεοῦ”

”Χωρίς πνευματικόν πατέρα, καί ὁδηγόν, καί διδάσκαλον εἶναι αδύνατον ὁ ἄνθρωπος νά φυλάξῃ τάς ἐντολάς του Θεοῦ, καί νά ζήσῃ ἐνάρετα, καί νά μή πιασθῇ ἀπό τάς παγίδας τοῦ διαβόλου.”

Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....