Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου πεφιλημένοι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ Χριστός εἶναι καθημερινά μαζί μας. Ἀναπνέει μέ μᾶς, ἀκούει τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς μας καί γνωρίζει τήν κάθε μας σκέψη καί ὅλους τούς λογισμούς μας. «Πρό τῶν αἰώνων» γεννήθηκε ὁ Θεάνθρωπος Χριστός καί τά Χριστούγεννα, ὅλως ἰδιαιτέρως, θέτει τό σῶμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί καθ’ ἕναν ἀπό ἐμᾶς προσωπικά, ἔμπροσθεν τῶν πνευματικῶν εὐθυνῶν του.

Ὁ Χριστός μας γεννήθηκε πένης, πτωχότατος μέσα στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. «Ποιμένων ἀγραυλούντων καί Μάγων προσκυνούντων, Ἀγγέλων ἀνυμνούντων». Ἡ Παναγία μας μέ τόν Ἰωσήφ, ἐν σιγῇ καί λαλούσᾳ σιωπῇ, ζοῦν τό θαῦμα τῆς Θείας Ἀποκάλυψης. Τό «μυστήριον ξένον … καί παράδοξον», ἐνῶ ἀκούγεται τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη». Ποιά εἰρήνη, ὅμως, μᾶς ἀποκαλύπτει τό Θεῖο Βρέφος τῶν Χριστουγέννων; Ὁ Θεός τῆς εἰρήνης ὁ «πατήρ οἰκτιρμῶν τῆς μεγάλης βουλῆς» ὁ ἄγγελος; Ὁ Χριστός, ἀπό τό θεῖον σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, μᾶς ἀποκαλύπτει καί μᾶς χαρίζει εἰρήνη στήν καρδιά μας, ἀλλά καί εἰρήνη συλλογικά στίς καρδιές μας.

Τό κενό τῆς καρδιακῆς μας εἰρήνευσης δέν τό ἀναπληρώνει ἡ ὅποια ἄλλη θεωρητική εἰρήνη τῶν ἰδεολογιῶν. Γι’ αὐτό καί οἱ ἀδελφοί μας, στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί στόν κόσμο, βιώνουν τό δρᾶμα τῆς ἀπόγνωσης, πού τούς παγιδεύει σέ μεγάλα προσωπικά καί συλλογικά ἀδιέξοδα, ὅπως ἡ διάλυση τοῦ συνδετικοῦ κυττάρου τῆς συζυγικῆς κοινωνίας, τῆς οἰκογενειακῆς εἰρήνης καί ἑνότητας. Ἡ ἀπογοήτευση καί τά ἐσωτερικά μας ἀδιέξοδα ἀντιμετωπίζονται μέ ἀγωγές, ἐνῶ στήν ἀκραία τους ἔκφανση ὁδηγοῦν κάποιους ἀδελφούς μας σέ ἀνεξέλεγκτη ἀπόγνωση. Ὅλα, ὅμως, αὐτά θλίβουν τόν Χριστό, γιατί δηλώνουν ὅτι Τόν ἐγκαταλείπουμε, Τόν διώχνουμε ἀπό τή ζωή μας, καί ὅπως μᾶς λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης «ὁ ἄνθρωπος αὐτοτιμωρεῖται, ἀπομακρυνόμενος ἀπό τό Θεό».

Τά Χριστούγεννα μᾶς ἀποκαλύπτουν τό χρέος μας. Μᾶς καλοῦν νά προσευχηθοῦμε, γιά νά ἐπιστρέψει ὁ Χριστός στήν καρδιά μας, ἐφ’ ὅσον ἐμεῖς μέ τά ἔργα καί τίς πράξεις μας Τόν διώξαμε, Τόν ἀπομακρύναμε ἀπό τήν καρδιά μας, ἀπό τήν κοινωνία μας.

Καί ὁ Χριστός, ἐπειδή μᾶς ἀγαπάει καθ’ ὁλοκληρίαν, σέβεται τήν ἐλεύθερη βούλησή μας. Μᾶς ἀφήνει ἐλεύθερους. Κι ἔτσι πληρώνουμε τό τίμημα τῆς ἐλευθερίας μας.

Θά ἐπαναλάβω καί πάλι. Εἶναι πνευματικό, βαθύτατα πνευματικό καί μόνο πνευματικό, τό πρόβλημα τοῦ πολιτισμοῦ μας, πού προσβάλλεται ἀπό τούς νεκρούς καί τούς τραυματίες στήν Οὐκρανία, ἀπό τά παιδιά, πού πεθαίνουν σ’ ὅλη τήν γῆ ἀπό τήν πείνα, ἀπό τούς πρόσφυγες καί τούς μετανάστες, πού φτάνουν ἐξαθλιωμένοι στήν Εὐρώπη, ἀπό τά ἔμβρυα πού ἀναιτιολόγητα καί μέ τήν ἐπίκληση ἑνός ἀρρωστημένου δικαιωματισμοῦ, τούς διακόπτομε καί τούς ἀφαιροῦμε τό δικαίωμα νά συνεχίσουν τήν ζωή τους.

Καλεῖται καθ’ ἕνας χριστιανός σέ πνευματική ἐν Χριστῷ ἐπανεκκίνηση, σέ πνευματική ἐν Χριστῷ ἐγρήγορση, γιά νά ἐπιστρέψει ὁ Θεός τῶν Χριστουγέννων στίς καρδιές μας. Στήν καθημερινή μας βιωτή. «Οὔκ ἀφήσω ἡμᾶς ὀρφανούς» (Λουκ. 14,18), μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Χριστός. Ἀλλιῶς ὁ ἀντίδικος, ὁ πειρασμός, θά ἐξακολουθεῖ νά μᾶς ἔχει ὑποδουλωμένους καί νά μᾶς βασανίζει.

Ἡ ἐπιλογή εἶναι δική μας. Συμπορευόμαστε μέ τόν πνευματικό κόσμο τοῦ Θεοφόρου φωτός τῶν Χριστουγέννων ἤ μέ τό πνευματικό σκότος τοῦ πονηροῦ, πού ἐξουθενώνει τήν ζωή μας καί τόν κόσμο;

Πατέρες καί ἀδελφοί,

«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανοῦ ἀπαντήσατε, Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε… ἀνυμνήσατε λαοί…»

«Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά πάντων ὑμῶν» (Ρωμ. 16,24).

Χριστός ἐτέχθη. Χρόνια πολλά!

Καλά Χριστούγεννα καί καλή νέα χρονιά!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022

Διάπυρος πρός τόν τεχθέντα καί ἐπιφανέντα Κύριον εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....