Δήλωση των Ορθοδόξων Επισκόπων Ισπανίας και Πορτογαλίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Δήλωση των Ορθοδόξων Επισκόπων Ισπανίας και Πορτογαλίας

Απέναντι στα γεγονότα στην Ουκρανία που συγκλονίζουν τον κόσμο ολόκληρο, εκφράζουμε την ανησυχία μας και την αμέριστη υποστήριξή μας προς τα θύματα των πολεμικών επιχειρήσεων.

Επικαλούμαστε την αλληλεγγύη για την ανακούφιση της σοβαρότατης κατάστασης όσων υποφέρουν λόγω του πολέμου και αιτούμαστε την ευλογία του Θεού για όλους αυτούς που υποδέχονται τους πρόσφυγες.

Η Εκκλησία του Χριστού ήταν και θα είναι πάντοτε στο πλευρό των πονεμένων. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους αυτούς από τους οποίους εξαρτάται η άμεση παύση της αιματοχυσίας.

Προσευχόμαστε στον Θεό της Ειρήνης για να παράσχει την ειρήνη στην Ουκρανική γη.

Την ημέρα του Θριάμβου της Ορθοδοξίας, σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει μόνο μια νίκη που κατέκτησε τον κόσμο, είναι η αγάπη της θυσίας του Χριστού. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το μίσος που υποκινεί η προπαγάνδα, να εξουσιάζει τις καρδιές των Ορθοδόξων λαών. Απευθύνουμε έκκληση εξαιρέτως στο ποίμνιό μας, που αντιπροσωπεύει διάφορους λαούς, να μην υποκύψει στον πειρασμό της έχθρας και να διατηρήσει την αγάπη η οποία “οὐδέποτε ἐκπίπτει” (Ά Κορ. 13,8).

+ Βησσαρίων, Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας (Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως)

+ Νέστωρ, Αρχιεπίσκοπος εν Ισπανία και Πορτογαλία (Πατριαρχείο Μόσχας)

+ Τιμόθεος, Επίσκοπος εν Ισπανία και Πορτογαλία (Πατριαρχείο Ρουμανίας)

+ Θεόφιλος, βοηθός Επίσκοπος της Ορθόδοξης Ρουμανικής Επισκοπής εν Ισπανία και Πορτογαλία

13.03.2022

Statement of the Orthodox Bishops of Spain and Portugal

In view of the recent events in Ukraine which have shocked the entire world, we express our dismay and unconditional support for the victims of the acts of war.

We call for solidarity to alleviate the grave situation of those affected by the war and ask for God’s blessing on everyone who welcomes refugees.

The Church of Christ has been and will be on the side of those who suffer. We appeal to those in authority to stop the bloodshed immediately.

We pray to the God of peace to grant peace to the Ukrainian land.

On the day of the Triumph of Orthodoxy, we remind you that there is only one victory that has conquered the world: the sacrificial love of Christ. We must not allow the hatred which is caused by propaganda to take hold of the hearts of our Christian peoples. We make a special appeal to our flock, which represents several people, not to succumb to the temptation of mutual enmity and preserve the love that “never fails” (1 Cor 13.8).

+ Metropolitan Archbishop Bessarion of Spain and Portugal (Ecumenical Patriarchate of Constantinople)

+ Αrchbishop Nestor in Spain and Portugal  (Patriarchate of Moscow)

+ Bishop Timothy in Spain and Portugal (Patriarchate of Romania)

+ auxiliary Bishop Theofil of the Orthodox Rumanian diocese in Spain and Portugal

Declaración de los Obispos Ortodoxos de España y Portugal

Ante los hechos en Ucrania que han conmocionado al mundo entero, expresamos nuestra consternación y apoyo incondicional a las víctimas de las actos bélicos.

Llamamos a la solidaridad para aliviar la gravísima situación de los afectados por la guerra y pedimos la bendición de Dios para todos los que aceptan refugiados.

La Iglesia de Cristo ha estado y estará del lado de los que sufren. Hacemos un llamado a aquellos de quienes depende detener de inmediato el derramamiento de sangre.

Oremos al Dios de la paz  para que conceda la paz a la tierra ucraniana.

En el día del Triunfo de la Ortodoxia, les recordamos que solo hay una victoria que ha conquistado el mundo: esto es el amor del sacrificio de Cristo. No debemos permitir que el odio que suscita la propaganda se apodere del corazón de nuestros pueblos cristianos. Hacemos un llamado especial a nuestro rebaño, que representa a varios pueblos, a no sucumbir a la tentación de la enemistad mutua y a preservar el amor que “jamás se extingue” (1 Cor 13.8).

+Bessarión, Arzobispo Metropolitano de España y Portugal (Patriarcado Ecuménico de Constantinopla)

+Néstor, arzobispo de España y Portugal (Patriarcado de Moscú)

+Timotei, obispo de España y Portugal (Patriarcado de Rumania)

+Teofil, obispo auxiliar del Obispado Ortodoxo Rumano de España y Portugal

 

πηγη Φως Φαναρίου 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....