Δοξολογία για τη νέα χρονιά στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών

Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

«Ο καινούργιος χρόνος να είναι ένας χρόνος ευλογημένος, ειρηνικός, υγιεινός και με κάθε προκοπή στις πράξεις μας» ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, από τον ι. Μητροπολιτικό ναό Αθηνών, όπου τέλεσε σήμερα το πρωί -παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου- την καθιερωμένη Δοξολογία με αφορμή την έναρξη της νέας ημερολογιακής χρονιάς, ενώ συγχοροστάτησε ο Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Παρέστησαν, επίσης, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, ο Μητροπολίτης Γουινέας κ. Γεώργιος, εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου στην Ελλάδα, ο Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ Γρίβας, Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, υπουργοί, εκπρόσωποι ξένων Εκκλησιών, των κομμάτων και της Βουλής, των τοπικών αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Τελετάρχης στην Δοξολογία ήταν ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης.

Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να ευχηθεί για την νέα χρονιά στην ΠτΔ κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

 

 

×ïñéóôáôïõíôïò ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Éåñùíõìïõ êáé ôçí ðáñïõóéá ôçò Ð.ô.Ä. Êáôåñéíáò Óáêåëëáñïðïõëïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ Êõñéáêïõ Ìçôóïôáêç ôïõ Ðñïåäñïõ ôçò Âïõëçò Êùóôá Ôáóïõëá åêðñïóùðùí ôùí ðïëéôéêùí êïììáôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÓÏÊ ôïõ Ðåñéöåñåéáñ÷ç Ãéùñãï Ðáôïýëç ôïõ Äçìáñ÷ïõ Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç ôçò Ðñïåñïõ êáé ôïõ Åéóáããåëåá Áñåéïõ Ðáãïõ ôçò çãåóéáò ôïõ Óôñáôïõ ìå åðéêåöáëçò ôïí Áñ÷çãï ÃÅÅÈÁ Ê.Öëùñï êáé åêðñïóùðùí ôùí Ðáôñéáñ÷åéùí Ïéêïõìåíéêïõ Áëåîáíäñåéáò Éåñïóïëõìùí ôùí Áñìåíéùí , ôçò Êïðôéêçò Åêêëáçóéáò ôïõ Âáôôéêáíïõ êáé ôçò Áããëéêáíéêçò ôåëåóôçêå ç äïîïëïãéá ãéá ôï íåï Åôïò (2023) ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ
×ïñéóôáôïõíôïò ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Éåñùíõìïõ êáé ôçí ðáñïõóéá ôçò Ð.ô.Ä. Êáôåñéíáò Óáêåëëáñïðïõëïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ Êõñéáêïõ Ìçôóïôáêç ôïõ Ðñïåäñïõ ôçò Âïõëçò Êùóôá Ôáóïõëá åêðñïóùðùí ôùí ðïëéôéêùí êïììáôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÓÏÊ ôïõ Ðåñéöåñåéáñ÷ç Ãéùñãï Ðáôïýëç ôïõ Äçìáñ÷ïõ Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç ôçò Ðñïåñïõ êáé ôïõ Åéóáããåëåá Áñåéïõ Ðáãïõ ôçò çãåóéáò ôïõ Óôñáôïõ ìå åðéêåöáëçò ôïí Áñ÷çãï ÃÅÅÈÁ Ê.Öëùñï êáé åêðñïóùðùí ôùí Ðáôñéáñ÷åéùí Ïéêïõìåíéêïõ Áëåîáíäñåéáò Éåñïóïëõìùí ôùí Áñìåíéùí , ôçò Êïðôéêçò Åêêëáçóéáò ôïõ Âáôôéêáíïõ êáé ôçò Áããëéêáíéêçò ôåëåóôçêå ç äïîïëïãéá ãéá ôï íåï Åôïò (2023) ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ
×ïñéóôáôïõíôïò ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Éåñùíõìïõ êáé ôçí ðáñïõóéá ôçò Ð.ô.Ä. Êáôåñéíáò Óáêåëëáñïðïõëïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ Êõñéáêïõ Ìçôóïôáêç ôïõ Ðñïåäñïõ ôçò Âïõëçò Êùóôá Ôáóïõëá åêðñïóùðùí ôùí ðïëéôéêùí êïììáôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÓÏÊ ôïõ Ðåñéöåñåéáñ÷ç Ãéùñãï Ðáôïýëç ôïõ Äçìáñ÷ïõ Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç ôçò Ðñïåñïõ êáé ôïõ Åéóáããåëåá Áñåéïõ Ðáãïõ ôçò çãåóéáò ôïõ Óôñáôïõ ìå åðéêåöáëçò ôïí Áñ÷çãï ÃÅÅÈÁ Ê.Öëùñï êáé åêðñïóùðùí ôùí Ðáôñéáñ÷åéùí Ïéêïõìåíéêïõ Áëåîáíäñåéáò Éåñïóïëõìùí ôùí Áñìåíéùí , ôçò Êïðôéêçò Åêêëáçóéáò ôïõ Âáôôéêáíïõ êáé ôçò Áããëéêáíéêçò ôåëåóôçêå ç äïîïëïãéá ãéá ôï íåï Åôïò (2023) ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ
×ïñéóôáôïõíôïò ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Éåñùíõìïõ êáé ôçí ðáñïõóéá ôçò Ð.ô.Ä. Êáôåñéíáò Óáêåëëáñïðïõëïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ Êõñéáêïõ Ìçôóïôáêç ôïõ Ðñïåäñïõ ôçò Âïõëçò Êùóôá Ôáóïõëá åêðñïóùðùí ôùí ðïëéôéêùí êïììáôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÓÏÊ ôïõ Ðåñéöåñåéáñ÷ç Ãéùñãï Ðáôïýëç ôïõ Äçìáñ÷ïõ Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç ôçò Ðñïåñïõ êáé ôïõ Åéóáããåëåá Áñåéïõ Ðáãïõ ôçò çãåóéáò ôïõ Óôñáôïõ ìå åðéêåöáëçò ôïí Áñ÷çãï ÃÅÅÈÁ Ê.Öëùñï êáé åêðñïóùðùí ôùí Ðáôñéáñ÷åéùí Ïéêïõìåíéêïõ Áëåîáíäñåéáò Éåñïóïëõìùí ôùí Áñìåíéùí , ôçò Êïðôéêçò Åêêëáçóéáò ôïõ Âáôôéêáíïõ êáé ôçò Áããëéêáíéêçò ôåëåóôçêå ç äïîïëïãéá ãéá ôï íåï Åôïò (2023) ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ
×ïñéóôáôïõíôïò ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Éåñùíõìïõ êáé ôçí ðáñïõóéá ôçò Ð.ô.Ä. Êáôåñéíáò Óáêåëëáñïðïõëïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ Êõñéáêïõ Ìçôóïôáêç ôïõ Ðñïåäñïõ ôçò Âïõëçò Êùóôá Ôáóïõëá åêðñïóùðùí ôùí ðïëéôéêùí êïììáôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÓÏÊ ôïõ Ðåñéöåñåéáñ÷ç Ãéùñãï Ðáôïýëç ôïõ Äçìáñ÷ïõ Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç ôçò Ðñïåñïõ êáé ôïõ Åéóáããåëåá Áñåéïõ Ðáãïõ ôçò çãåóéáò ôïõ Óôñáôïõ ìå åðéêåöáëçò ôïí Áñ÷çãï ÃÅÅÈÁ Ê.Öëùñï êáé åêðñïóùðùí ôùí Ðáôñéáñ÷åéùí Ïéêïõìåíéêïõ Áëåîáíäñåéáò Éåñïóïëõìùí ôùí Áñìåíéùí , ôçò Êïðôéêçò Åêêëáçóéáò ôïõ Âáôôéêáíïõ êáé ôçò Áããëéêáíéêçò ôåëåóôçêå ç äïîïëïãéá ãéá ôï íåï Åôïò (2023) ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ
×ïñéóôáôïõíôïò ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Éåñùíõìïõ êáé ôçí ðáñïõóéá ôçò Ð.ô.Ä. Êáôåñéíáò Óáêåëëáñïðïõëïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ Êõñéáêïõ Ìçôóïôáêç ôïõ Ðñïåäñïõ ôçò Âïõëçò Êùóôá Ôáóïõëá åêðñïóùðùí ôùí ðïëéôéêùí êïììáôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÓÏÊ ôïõ Ðåñéöåñåéáñ÷ç Ãéùñãï Ðáôïýëç ôïõ Äçìáñ÷ïõ Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç ôçò Ðñïåñïõ êáé ôïõ Åéóáããåëåá Áñåéïõ Ðáãïõ ôçò çãåóéáò ôïõ Óôñáôïõ ìå åðéêåöáëçò ôïí Áñ÷çãï ÃÅÅÈÁ Ê.Öëùñï êáé åêðñïóùðùí ôùí Ðáôñéáñ÷åéùí Ïéêïõìåíéêïõ Áëåîáíäñåéáò Éåñïóïëõìùí ôùí Áñìåíéùí , ôçò Êïðôéêçò Åêêëáçóéáò ôïõ Âáôôéêáíïõ êáé ôçò Áããëéêáíéêçò ôåëåóôçêå ç äïîïëïãéá ãéá ôï íåï Åôïò (2023) ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ
×ïñéóôáôïõíôïò ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Éåñùíõìïõ êáé ôçí ðáñïõóéá ôçò Ð.ô.Ä. Êáôåñéíáò Óáêåëëáñïðïõëïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ Êõñéáêïõ Ìçôóïôáêç ôïõ Ðñïåäñïõ ôçò Âïõëçò Êùóôá Ôáóïõëá åêðñïóùðùí ôùí ðïëéôéêùí êïììáôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÓÏÊ ôïõ Ðåñéöåñåéáñ÷ç Ãéùñãï Ðáôïýëç ôïõ Äçìáñ÷ïõ Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç ôçò Ðñïåñïõ êáé ôïõ Åéóáããåëåá Áñåéïõ Ðáãïõ ôçò çãåóéáò ôïõ Óôñáôïõ ìå åðéêåöáëçò ôïí Áñ÷çãï ÃÅÅÈÁ Ê.Öëùñï êáé åêðñïóùðùí ôùí Ðáôñéáñ÷åéùí Ïéêïõìåíéêïõ Áëåîáíäñåéáò Éåñïóïëõìùí ôùí Áñìåíéùí , ôçò Êïðôéêçò Åêêëáçóéáò ôïõ Âáôôéêáíïõ êáé ôçò Áããëéêáíéêçò ôåëåóôçêå ç äïîïëïãéá ãéá ôï íåï Åôïò (2023) ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ
×ïñéóôáôïõíôïò ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Éåñùíõìïõ êáé ôçí ðáñïõóéá ôçò Ð.ô.Ä. Êáôåñéíáò Óáêåëëáñïðïõëïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ Êõñéáêïõ Ìçôóïôáêç ôïõ Ðñïåäñïõ ôçò Âïõëçò Êùóôá Ôáóïõëá åêðñïóùðùí ôùí ðïëéôéêùí êïììáôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÓÏÊ ôïõ Ðåñéöåñåéáñ÷ç Ãéùñãï Ðáôïýëç ôïõ Äçìáñ÷ïõ Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç ôçò Ðñïåñïõ êáé ôïõ Åéóáããåëåá Áñåéïõ Ðáãïõ ôçò çãåóéáò ôïõ Óôñáôïõ ìå åðéêåöáëçò ôïí Áñ÷çãï ÃÅÅÈÁ Ê.Öëùñï êáé åêðñïóùðùí ôùí Ðáôñéáñ÷åéùí Ïéêïõìåíéêïõ Áëåîáíäñåéáò Éåñïóïëõìùí ôùí Áñìåíéùí , ôçò Êïðôéêçò Åêêëáçóéáò ôïõ Âáôôéêáíïõ êáé ôçò Áããëéêáíéêçò ôåëåóôçêå ç äïîïëïãéá ãéá ôï íåï Åôïò (2023) ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ
×ïñéóôáôïõíôïò ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Éåñùíõìïõ êáé ôçí ðáñïõóéá ôçò Ð.ô.Ä. Êáôåñéíáò Óáêåëëáñïðïõëïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ Êõñéáêïõ Ìçôóïôáêç ôïõ Ðñïåäñïõ ôçò Âïõëçò Êùóôá Ôáóïõëá åêðñïóùðùí ôùí ðïëéôéêùí êïììáôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÓÏÊ ôïõ Ðåñéöåñåéáñ÷ç Ãéùñãï Ðáôïýëç ôïõ Äçìáñ÷ïõ Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç ôçò Ðñïåñïõ êáé ôïõ Åéóáããåëåá Áñåéïõ Ðáãïõ ôçò çãåóéáò ôïõ Óôñáôïõ ìå åðéêåöáëçò ôïí Áñ÷çãï ÃÅÅÈÁ Ê.Öëùñï êáé åêðñïóùðùí ôùí Ðáôñéáñ÷åéùí Ïéêïõìåíéêïõ Áëåîáíäñåéáò Éåñïóïëõìùí ôùí Áñìåíéùí , ôçò Êïðôéêçò Åêêëáçóéáò ôïõ Âáôôéêáíïõ êáé ôçò Áããëéêáíéêçò ôåëåóôçêå ç äïîïëïãéá ãéá ôï íåï Åôïò (2023) ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ
×ïñéóôáôïõíôïò ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Éåñùíõìïõ êáé ôçí ðáñïõóéá ôçò Ð.ô.Ä. Êáôåñéíáò Óáêåëëáñïðïõëïõ ôïõ Ðñùèõðïõñãïõ Êõñéáêïõ Ìçôóïôáêç ôïõ Ðñïåäñïõ ôçò Âïõëçò Êùóôá Ôáóïõëá åêðñïóùðùí ôùí ðïëéôéêùí êïììáôùí ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÓÏÊ ôïõ Ðåñéöåñåéáñ÷ç Ãéùñãï Ðáôïýëç ôïõ Äçìáñ÷ïõ Áèçíáéùí Êùóôá Ìðáêïãéáííç ôçò Ðñïåñïõ êáé ôïõ Åéóáããåëåá Áñåéïõ Ðáãïõ ôçò çãåóéáò ôïõ Óôñáôïõ ìå åðéêåöáëçò ôïí Áñ÷çãï ÃÅÅÈÁ Ê.Öëùñï êáé åêðñïóùðùí ôùí Ðáôñéáñ÷åéùí Ïéêïõìåíéêïõ Áëåîáíäñåéáò Éåñïóïëõìùí ôùí Áñìåíéùí , ôçò Êïðôéêçò Åêêëáçóéáò ôïõ Âáôôéêáíïõ êáé ôçò Áããëéêáíéêçò ôåëåóôçêå ç äïîïëïãéá ãéá ôï íåï Åôïò (2023) ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο