Δράμα: Υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Λάλογλης