Εάν μη φάγης απ’αυτών (των αρετών), ουκ επιγινώσκεις την πικρίαν αυτών (των κακιών)

Εάν μη φάγης απ’αυτών (των αρετών), ουκ επιγινώσκεις την πικρίαν αυτών (των κακιών). Αββάς Ησαΐας

Πρέπει να φας από την γλυκύτητα των αρετών, για να καταλάβης την πικρία της αμαρτίας. Δεν μπορείς να αποκτήσης την γνώσι της αμαρτίας με το να αμαρτάνης και εν συνεχεία να μετανοής και να αποτάσσεσαι την αμαρτία. Δεν αποκτάς δηλαδή την αίσθησι του τί φρίκη και τί επανάστασις εναντίον του Θεού είναι και η παραμικρή αμαρτία, μετέχοντας σε αυτήν, διότι όσο μετέχεις, τόσο αφομοιώνεσαι από αυτήν. Όταν λοιπόν κανείς αμαρτάνη, όχι μόνον δεν οδηγείται στην μετάνοια, αλλά πολλώ μάλλον ενώνεται με την αμαρτία και γίνεται ο ίδιος μία αμαρτία. Πρέπει να δοκιμάση κανείς την γλυκύτητα των αρετών, την γνώσι του Θεού, για να μπορέση να καταλάβη τί είναι η αμαρτία. Εάν κάποιος είναι φιλάργυρος όλο και περισσότερο θα επιθυμή την φιλαργυρία. Θέλεις να καταλάβεις την φιλαργυρία; Πτώχευσε δια τον Θεόν. Εάν πτωχεύσης, τότε θα καταλάβης την γλυκύτητα της πτωχείας, και αυτή θα σε κάνει να νοιώσης την φρίκη της φιλαργυρίας. Εάν δεν βάλεις τους πάντες μέσα στην καρδιά σου, δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις τί τρομερό πράγμα είναι η οργή και το μίσος, η εμπάθεια και ο φθόνος…

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....