Ειδικό μετάλλιο στπν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα από τον Πατριάρχη

Τήν Πέμπτην 18ην /31ην Αὐγούστου 2023 ἡ Α.Θ.Μ. ὁ  Πατήρ  ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε εἰς τόν εὐδοκίμως ὑπηρετήσαντα καί νῦν ἀφυπηρετοῦντα ἐξοχώτατον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐάγγελον Βλιώραν εἰδικόν μετάλλιον κοπέν ἐπί τῇ ἀνακαινίσει τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου κατά τό ἔτος 2017, εὐχαριστῶν αὐτόν διά τήν ὑποστήριξιν τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου καί εὐχόμενος εἰς αὐτόν καλήν συνέχειαν εἰς τήν ἐκπροσώπησιν τῆς πατρίδος Ἑλλάδος εἰς τήν  ἐν Βρυξέλαις Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....