Εκδήλωση: Χριστός Ανέστη, Χαρά μου, Αναστάσιμο Πανηγύρι Νεότητας Κέρκυρας