Εκδημία Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Βελαλοπούλου

Ἐν θλίψει βαθείᾳ ἀνακοινοῦται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας ἡ πρός Κύριον ἐκδημία, τίς πρῶτες πρωινές ὦρες τῆς Τετάρτης 9ης Μαρτίου 2022, τοῦ μακαριστοῦ ἤδη Ἀρχιμανδρίτου      π. Νικοδήμου Βελαλοπούλου, ἐπί εἰκοσιπενταετίαν διακονήσαντος εἰς τήν καθ΄ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία θα ψαλῇ τήν Παρασκευήν 11ην Μαρτίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 1ην μ.μ. ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐνοριακῷ Ναῷ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου πόλεως Νάξου. Θά ἀκολουθήσῃ ἡ ταφή εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Λαζάρου (Δήμου Νάξου).

Εἴθε ὁ Κύριος νά ἀναπαύῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἁγίων καί νά χαρίζῃ τήν ἐξ Ὕψους παρηγορίαν Του εἰς τούς οἰκείους του.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....