Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: “Θρησκεία και Ευρώπη”

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) σας καλωσορίζει ξανά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο: “ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ”, διάρκειας τεσσάρων μηνών (διδακτικές ώρες 90), το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω της πλατφόρμας ZOOM).

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διασύνδεση της προβληματικής της Θρησκείας με το γεγονός της Ενωμένης Ευρώπης. Θα αναλυθεί η προσφορά του θρησκευτικού πα­ρά­γοντα της χριστιανικής πίστης στην οικοδόμηση της Ευρώπης και θα αναλυθούν οι τρεις πυλώνες αυτής (Αρχαιότητα, Ρωμαϊκό Δίκαιο, Χριστιανισμός). Ειδικότερα θα αναπτυχθούν τα ζητήματα της Χριστιανικής κοινωνικής διδασκαλίας σε σχέση με την Παγκοσμιότητα, τον Μεταμοντερνισμό, την Πολυπολιτισμικότητα, και την Πολιτική Ορ­θότητα, που αναπτύσσονται ως κοινωνικές θεωρίες στην Ενωμένη Ευρώπη. Θα το­νι­σθεί η συμβολή της Ορθοδοξίας στην συζήτηση των παραπάνω θεμάτων καθώς και η συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών (ΠΣΕ) και η επιρροή της στα ζητήματα της Πολιτιστικής Διπλωματίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευ­ρώ­πη. Θα αναλυθεί ο λόγος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Οικουμενικού Πατριάρχη ως προσκεκλημένου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και πολλών Συ­νεδρίων που διοργανώθηκαν από Ευρωπαϊκούς Πολιτικούς φορείς, ενώ θα συνε­κτι­μη­θούν και οι συμβολές της Πανορθόδοξης Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης (2016).

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Διδάσκων του προγράμματος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού στο Τμήμα Κοινω­νικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Α.Π.Θ. Επίσης, Διδακτικό προ­σω­πικό είναι ο Μετα­διδάκτορας Θεολογίας και Διδάσκων στο Τμή­μα Κοι­νω­νικής Θεολο­γίας και Χριστιανικού Πολιτισμού Α.Π.Θ., κ. Αχιλλέας Παπατόλιος.

Έναρξη προγράμματος: 4/3/2023

Λήξη προγράμματος: 10/6/2023

Κάθε Σάββατο: 9:00 – 11:00 και 12:00 – 14:00

Κόστος: Δύο ισόποσες δόσεις των 100 στην έναρξη και πριν τη λήξη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης/ECTS 8 μονάδων, το οποίο εκδίδεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρό του και τον Επιστημονικά υπεύθυνο του Προγράμματος.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 6/12/2022 έως 3/3/2023

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.:

https://www.diaviou.auth.gr/programs/thriskeia-kai-evropi-2/

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Αχιλλέα Παπατόλιο στο: Axilleas853@hotmail.com και στο: 6974528636

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....