Ένα εξαιρετικό πόνημα για την Ιερουσαλήμ

(Ποιητικόν κείμενον)

Ἡ ἱστοσελίς ἡμῶν φιλοξενεῖ εἰς τάς στήλας αὐτῆς τό ἐξαιρετικόν πόνημα περί τῆς Ιερουσαλήμ τῆς Ἀλεξανδριανῆς Γεωργίας Σικελιανοῦ, ἐκλεκτοῦ τέκνου τοῦ  Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, προλογισθέν ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’,

(πιέσατε ἐδῶ link)

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....