«Έναν άνθρωπο ζητώ να μιλήσω και δεν βρίσκω»

Έλεγαν για τον Αββά Σισώη, ότι, εκεί οπού καθόταν, φώναξε δυνατά: «Ω ταλαιπωρία!». Του λέγει ο μαθητής του: «Τί έχεις, πάτερ;». Και του απαντά ο γέρων: «Έναν άνθρωπο ζητώ να μιλήσω και δεν βρίσκω».

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....