Εορτασμός της Εξόδου του Μεσολογγίου στη Χίο

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἀνακοινοῖ, ὅ­τι τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων 17ην Ἀπριλί­ου ἐ.ἔ., εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Ναόν Παναγίας Εὑρετῆς πόλεως Χίου, θά τελε­σθεῖ, με­τά ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς λαμ­πρό­τη­τος, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ἐπίσης, θά πραγματοποιηθεῖ Δέησις καί θά ἔχει μεταφερθεῖ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν ὁ πίνακας τῆς ἐξόδου τῶν «ἐλευθέρων πολιορκημένων» τῆς ἱερᾶς πόλεως τοῦ Μεσολογγίου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ δῶρον τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκον.

Προ­σκα­λοῦν­ται αἱ Ἀρ­χαί τῆς Νή­σου καί ὁ εὐ­σε­βής λα­ός, ὅ­πως προ­σέλ­θουν εἰς συμ­προ­σευ­χήν.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....