Εορτασμός της μνήμης των χιλιάδων Πατρέων, των υπό των Τούρκων σφαγιασθέντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐν Πάτραις τῇ 11ῃ Ἀπριλίου 2024

Ἀριθμ. Πρωτ.: 163

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 473Η

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρός

τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Παιδιά μου εὐλογημένα,

Τό 1821 οἱ Ἓλληνες ἑνωμένοι ἀγωνίστηκαν γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ, κάτω ἀπό τόν ὁποῖον τό Ἒθνος μας βασανιζόταν φρικτά καί ἀπάνθρωπα, τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια.

Ἡ πόλις τῶν Πατρῶν, ἡ Ἀποστολική καί περιάκουστος, ἒπαιξε πρωταρχικό καί σημαντικό ρόλο σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα, μέ πρωτεργάτη τόν φλογερό καί λεοντόκαρδο Μητροπολίτη της, τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό, ὁ ὁποῖος ὓψωσε τό Λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως στήν Ἁγία Λαύρα καί τήν Σημαία τοῦ ἀγῶνος στήν Πλατεία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Πατρῶν.

Ὃμως λίγες ἡμέρες μετά τήν 25ην Μαρτίου τοῦ 1821, ὁ ἀγώνας γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν Πατρῶν, προδόθηκε ἀπό τόν Ἂγγλο Πρόξενο τῆς Πάτρας καί οἱ Τοῦρκοι ἒπνιξαν στό αἷμα τήν πόλη, ἀφοῦ κατέσφαξαν περί τίς 10.000 Πατρινούς, κατά τίς ἀσφαλεῖς μαρτυρίες τῶν ἱστορικῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Ἡ θυσία αὐτή παρέμενε μόνον στίς σελίδες τῆς ἱστορίας καί δυστυχῶς ἂγνωστη για τήν συντριπτική πλειοψηφία τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ. Κατά τά τελευταῖα ἒτη ἀνεσύρθη, τό ἱστορικό αὐτό γεγονός, ἐκ τῆς λήθης στήν ἐπιφάνεια καί στήν μνήμη καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἂρχισαν οἱ ἑορτασμοί μέ πρωτοβουλία τῶν μελῶν τοῦ Πατραϊκοῦ Συλλόγου «Μωραΐτες ἐν Χορῷ», τῶν καί διοργανωτῶν τῆς πορείας μνήμης καί τιμῆς γιά τούς ξίφει καί μαχαίρᾳ καί ἂλλοις βασάνοις, φρικτῶς τελειωθέντας, Πατρινούς, οἱ ὁποῖοι ἐμαρτύρησαν ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων 3 Ἀπριλίου, ἓως καί τήν Μεγάλη Παρασκευή 8 Ἀπριλίου 1821.

Μέ ἐνέργειές μας καί ἒγγραφό μας πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθιερώθη μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς ἡμέρα ἐπισήμου ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τῶν χιλιάδων Πατρέων, τῶν ὑπό τῶν Τούρκων σφαγιασθέντων, ἡ Ε’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἑκάστου ἒτους, ἡ Κυριακή, δηλαδή, πρό τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἡ ὁποία πάντα ἡμερολογιακά εἶναι καί κοντά στίς ἡμέρες πού ἒγινε ἡ σφαγή.

Ἐξ’ ἂλλου, ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων, εἶναι ἡ ἡμέρα μνήμης τῶν ἡρωικῶν Ἐξοδιτῶν τοῦ Μεσολογγίου, οἱ ὁποῖοι ἒγραψαν μέ τό αἷμα τους τίς ἡρωικές καί ἒνδοξες σελίδες τῆς Ἐξόδου καί ἐδίδαξαν μέ τήν αὐτοθυσία τους, πῶς ἀπό τήν σκλαβιά περνάει ὁ ἂνθρωπος στήν εὐλεθερία.

Ἒτσι ἐφέτος, ὁ ἑορτασμός στήν Πάτρα τῆς μνήμης τῶν θυμάτων τῆς Τουρκικῆς βαρβαρότητος καί θηριωδίας, θά πραγματοποιηθῇ τό ἐπόμενο Σαββατοκύριακο, 20 καί 21 Ἀπριλίου, κατά τό ἑξῆς πρόγραμμα.

Σάββατο, 20 Ἀπριλίου καί ὣρα 7:30μ.μ. θά πραγματοποιηθῇ σύναξις στήν Πλατεία Ταμπαχάνων, ὃπου ἐνώπιον τῆς προτομῆς τοῦ ἣρωος Ἰωάννου Παπαδιαμαντοπούλου, θά ἀναπεμφθῇ δέησις καί θά ἀρχίσῃ ἡ Λιτανευτική πορεία πρός τήν Πλατεία Ἁγίου Γεωργίου, ὃπου ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ὓψωσε τήν Σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως στίς 25 Μαρτίου τοῦ 1821, ὣρκισε τούς Ἀγωνιστάς καί ἐξαπέλυσε τήν περίφημη Ἐπαναστατική Διακήρυξη, πρός τίς ξένες δυνάμεις.

Τήν Κυριακή 21η  Ἀπριλίου, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, θά ψαλῇ ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν σφαγιασθέντων Πατρέων καί ἐν συνεχείᾳ, ἐν πομπῇ, θά μεταβῶμεν ἐνώπιον τοῦ μνημείου τῶν χιλιάδων θυμάτων  τῆς τουρκικῆς θηριωδίας, τό ὁποῖον ἐσχάτως ἐστήθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στόν αὒλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν.

Στούς ἑορτασμούς, θά λάβουν μέρος τοπικοί καί ἂλλοι πατριωτικοί Σύλλογοι καί Σωματεῖα.

Σᾶς προσκαλοῦμε ὃλους, στούς ἑορτασμούς τῆς μνήμης τῶν θυμάτων τῆς τουρκικῆς βαρβαρότητος, ἀοιδίμων μαρτύρων Πατρέων προγόνων μας, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν καί σᾶς ἀναμένομε, τόσο τό Σάββατο 20 τοῦ μηνός, ὃσο καί τήν Κυριακή 21 τοῦ αὐτοῦ μηνός Ἀπριλίου, ὣστε νά ἀποτίσωμε φόρο τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης, σ’ αὐτούς πού πότισαν μέ τό αἷμα τους, τήν ἒνδοξη καί μαρτυρική γῆ τῶν Πατρῶν.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....