Εορτή της Αγίας Ζώνης στον Ι.Ν Αγίου Νικολάου του Νέου Θηβών