Επαναλειτουργεί ο Πανεπιστημιακός Ναός στις Φοιτητικές Εστίες του Α.Π.Θ.

Μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς χαρᾶς τελέσθηκαν τό Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία καί ὁ Ἁγιασμός στόν Ἱερό Πανεπιστημιακό Ναό τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν τῶν Φοιτητικῶν Ἑστιῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος στεγάζεται στόν 8ο ὄροφο τῆς Α’ Φοιτητικῆς Ἑστίας ἐπί τῆς ὁδοῦ Στίλπωνος Κυριακίδη 17 στήν περιοχή τῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν Θεσσαλονίκης.

Μέ τήν κανονική ἄδεια καί εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου ὁ ἐν λόγῳ Πανεπιστημιακός Ναός λειτουργεῖ καί πάλι, μέ σκοπό τήν κάλυψη τῶν πνευματικῶν καί λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου, μετά τήν παρέλευση δύο ἐτῶν ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί ἐνῶ ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ σημαντικές ἐργασίες ἀποκαταστάσεως, καθαριότητος, εὐπρεπισμοῦ καί ἐν γένει ἀνακαινίσεως τόσο ἐξωτερικά ὅσο καί ἐσωτερικά τοῦ Ναοῦ. Αὐτό τό ἐγχείρημα ὑλοποιήθηκε ἐξ ἰδίων πόρων τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, χωρίς νά ἐπιβαρυνθεῖ οἰκονομικά ὁ προϋπολογισμός τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστη­μίου καί τῶν Φοιτητικῶν Ἑστιῶν, καί εἶναι μία προσφορά τοῦ Παναγιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ἀνθίμου πρός τά νιάτα τῆς Πατρίδος μας.

Στήν ὡς εἴρηται λατρευτική σύναξη προέστη ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρνάβας Γιάγκου, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος μετέφερε πρός τό ἐκκλησίασμα τίς πατρικές εὐχές τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου καί παρουσίασε τόν νέο Ὑπεύθυνο Ἱερέα τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ναοῦ, πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη π. Πολύκαρπο Κάστιζα, στόν ὁποῖο εὐχήθηκε καλή διακονία. Τέλος, ἀναφέρθηκε μέ θερμούς λόγους στό πνευματικό ἔργο καί τήν δεκαπενταετῆ διακονία (1975-1990) στόν συγκεκριμένο Ναό τοῦ συμπροσευχομένου στό ἱερό Βῆμα πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωάννου Γιαλούρη.

Στίς ἱερές ἀκολουθίες μεταξύ τῶν φοιτητῶν καί τῶν φοιτητριῶν παρεβρέθηκαν ὁ ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. Δημήτριος Κωβαῖος, Ἀντιπρύτανης Ἀκαδημαϊκῶν Ὑποθέσεων καί Φοιτητικῆς Μέριμνας καί Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Φοιτητικῶν Ἑστιῶν, ἡ ἐλλογιμ. Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Στέλλα Λάββα, Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν, ὁ ἐλλογιμ. Ἐπίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτριος Ἀνδρεάδης, ἐκπρόσωπος τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Ὀδοντιατρικῆς τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας, ὁ ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννης Λιάκος, Ἐπίκουρος Καθηγητής τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ὁ ὁποῖος ἀπέδωσε τούς ὕμνους στό ἱερό Ἀναλόγιο, καθώς καί λοιποί ἐκπρόσωποι τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καί διοικητικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τῶν Φοιτητικῶν Ἑστιῶν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: https://www.flickr.com/photos/imthessalonikis/albums/72177720304006823/with/52523881262/ 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....