Ε΄Κυριακή των Νηστειών στη Μητρόπολη Ιερισσού

Τήν Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (10η Ἀπριλίου τ.ἔ.) πού ἡ Ἐκκλησία μας διά τῶν Ἁγίων Πατέρων ἔχει αφιερώσει στή μνήμη τοῦ διαμαντιοῦ τῆς ἐρήμου, τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, τῆς κορυφῆς τῆς ὀρθοδόξου ἀσκήσεως καί τῆς ἐμπραγμάτου μετανοίας, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου  κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί π. Νικόλαο Τσεπίση ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς, ὅπου πρότινος ἐτοποθετήθη νέος Ἐφημέριος ὁ ἐκ Περιστερᾶς καταγόμενος Παν. Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Μαρμαλίδης, εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ προσφάτως κοιμηθέντος Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Αἰδ. Οἰκ. κυροῦ Γεωργίου Τσιπλακίδη.

 

Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν στό προαύλιο τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ ὁ Λαός τῆς Περιστερᾶς μέ ἐπικεφαλῆς τόν γλυκύτατο Ἐφημέριό τους, π. Εὐθύμιο, τόν Ἀντιδήμαρχο Θέρμης κ. Βασίλειο Μουστάκα, τόν Τοπικό Πρόεδρο κ. Δημήτριο Ντισλῆ καί τή Δημοτική Σύμβουλο κα Εὐαγγελία Κούτρη, Πρόεδρο τῆς Α/βάθμιας Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς.

Μέσα σέ ἕνα Ναό πού ἔλαμπε ἀπό εὐταξία καί μοσχοβολοῦσε ἀπό τά ἄνθη τῆς εὐσέβειας τοῦ Λαοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τοῦ Ὄρθρου καί τῆς ἐπακολουθησάσης Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου. Στήν ὁμιλία του ὁ Ποιμενάρχης μας, μέ βάση τήν Περικοπή τῆς Κυριακῆς (Μαρκ ι΄ 32-45), ἐστάθη στό περίφημο λόγιο τοῦ Κυρίου μας «Ὅς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος» (Μαρκ ι΄ 43-44), δηλαδή, «Ὅποιος θέλει νά γίνη μεγάλος ἀνάμεσά σας, θά εἶναι διάκονός σας, καί ὅποιος θέλει ἀπό σᾶς νά γίνη πρῶτος, θά εἶναι δοῦλος ὅλων»! Πρόκειται γιά τήν πιό ἐπαναστατική σκέψη- σύνθημα πού ἀπό ἐκείνη τή στιγμή ἐγνώρισε ἡ ἀνθρωπότητα, βγαλμένη ἀπό τό ἕρκος τῶν ὀδόντων τοῦ θείου Ραββί!

Ἡ μεγαλωσύνη, μ’ ἄλλα λόγια, εἶπε ὁ ὁμιλητής ἀνακαλύπτεται στή διακονία τοῦ πλησίον, τοῦ ἄλλου καί ὄχι στά μεγαλεῖα τῆς πρωτοκαθεδρίας πού κομπαστικά ὁ ἀλλαζόνας γυρεύει νά κατέχη. Ἐδώ, ὁ Σεβασμιώτατος ἔπλεξε τό ἐγκώμιο ἐκείνων πού στήν Κοινωνία σηκώνουν στίς πλάτες τους τό βάρος τοῦ κόσμου, τόν καύσωνα τῆς κοινωνικῆς Σαχάρας πού ζοῦμε, ἀπαρτίζοντας ἔτσι τά θεμέλια τοῦ χθές καί τοῦ σήμερα στό διάβα τῆς ἀνθρωπότητας.

Καί κατέληξε μέ τήν περίφημη φρασεολογία τοῦ ἀείμνηστου Κωνσταντίνου Κούρκουλα: «Ἀλλοίμονον δέ στήν κοινωνία ἐκείνη, ἀπό τήν ὁποία θά λείψουν οἱ ἀφανεῖς αὐτοί ἀκρογωνιαῖοι ὀγκόλιθοι. Τό οἰκοδόμημά της χωρίς θεμέλια, στηριγμένο στήν ἄμμο τοῦ κούφου ἀρριβισμοῦ, εἶναι καταδικασμένο σέ παταγώδη κατάρρευσι. Γιατί λείπουν “οἱ πρῶτοι καί ἀπαραίτητοι”»!

Πρό τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος ὑπενθύμισε ὅτι στίς 10 Ἀπριλίου τιμᾶται ἀπό τήν Ὀρθοδοξία ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε΄, τοῦ Πατριάρχου τῆς ὀδύνης, πού στίς 10 Ἀπριλίου 1821, ἀνήμερα Πάσχα κρεμάστηκε στήν Πύλη τῶν Πατριαρχείων τῆς Πόλης τῶν Ὀνείρων μας! Καί θυμήθηκε τήν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου πού ἱστορήθηκε ἀπό τόν ἀείμνηστο Σταῦρο Καραγγελῆ, μέ πρωτοβουλία δική του, ὅταν ἦταν ἀκόμα Διάκονος, καί κοσμεῖ μέχρι σήμερα καί εὐλογεῖ τήν Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως τῆς Γενέτειράς του…

 

φωτογραφίες

 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας, στίς 6 τό ἀπόγευμα, μέ τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα ἐπεσκέφθη τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἱερισσοῦ καί μαζί μέ τούς Ἐφημερίους τῆς Πόλεως Αἰδ. Πρωτ. π. Βασίλειο Ἀνυφαντῆ καί π. Μακάριο Ζωνάρα ἐτέλεσε τόν ΣΤ΄ Κατανυκτικό Ἑσπερινό.  Στήν Κατανυκτική Ἀκολουθία μετεῖχε καί ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς περιοχῆς Παν. Ἀρχιμ. π. Βαρθολομαῖος Χατζόγλου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.. Θέμα του ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν Κυριακή τῆς Τυροφάγου μέχρι καί τή σημερινή ἡμέρα πού τιμᾶμε τήν Ἁγία Μαρία τήν Αἰγυπτία καί τόν πνευματικό της Ἀββᾶ Ζωσιμᾶ. Ἐπέμεινε στήν ἀρετή τῆς Μετανοίας καί τῆς Ἀσκήσεως μέσα στά ὀρθόδοξα πλαίσια καί κάλεσε τούς πάντες νά γίνουν μιμητές τῆς φοβερᾶς αὐτῆς ἐπιλογῆς τῆς πρώην πόρνης καί μετέπειτα μεγάλης Ἁγίας τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Λαός τῆς Ἱερισσοῦ ἀπήλαυσαν τίς καινούργιες ἁγιογραφίες πού ἱστοροῦνται στόν Ἱερό Ναό καί χάρηκαν μέ τήν ὀμορφιά καί τήν ἀναγωγικότητα τῶν ἐπιλογῶν τοῦ ἁγιογράφου κ. Ἐμμανουήλ Βλάχου!

 

φωτογραφίες 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....