Εσπερινή Προηγιασμένη στην Αγία Βαρβάρα Στρατωνίου

Τήν Τετάρτη 16η Μαρτίου τ. ἔ. στίς 6 τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἐπεσκέφθη τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Στρατωνίου ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί π. Νικόλαο Τσεπίση καί ἐτέλεσε τήν Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων. Νά σημειωθῆ ὅτι στήν Ἐνορία αὐτή κατόπιν μεταθέσεως τοῦ μέχρι πρότινος Ἐφημερίου της Παν. Ἀρχιμ. π. Εὐθυμίου Μαρμαλίδη ἐτοποθετήθη Ἐφημέριος ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Νικόλαος Γιαννούλης, ὁ ὁποῖος καί ἀνέμενε τόν Ἐπίσκοπό μας μαζί μέ τόν Πρόεδρο τῆς Τοπικῆς Κοινότητος κ. Γεώργιο Βαγιωνᾶ καί τό φιλόχριστο Ποίμνιό του.

         Σέ μικρή του προσλαλιά ὁ Σεβασμιώτατος πρός τόν Λαό τοῦ Θεοῦ εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος γιά νά εἶναι μέ τόν Θεό, γιά νά κοινωνῆ μέ τόν Θεό καί τέλος νά ἑνώνεται μέ τόν Πλάστη του μετέχοντας στή ζωή τῆς Ἁγίας Τριάδος. Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Ἐκκλησία μας τελεῖ τήν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων, γιά νά δώση τήν εὐκαιρία στόν καθένα μας νά μετάσχη στό κλῖμα τοῦ Παραδείσου, τῆς Πατρίδας μας. Καί τοῦτο γιατί ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν κράση καί μίξη του ἔχει ρίζες καί στή γῆ καί στόν οὐρανό. Ἐκεῖνο πού δικαιώνει τήν ὕπαρξή του εἶναι τά προσόντα του κατ’ εἰκόνα μέ τά ὁποῖα τόν προίκισε ὁ Κύριος νά τά χρησιμοποιήση γιά νά καλλιεργήση τό ἐπουράνιο γεώργιό του.

Περί τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τόν Ἱερό Ναό καί ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Σταγείρων Παν. Ἀρχιμ. Εὐλόγιος Τσαλαπατάνης, ὁ νέος Ἐφημέριός της. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε καί στούς δύο Κληρικούς του καλή ἐπιτυχία στό ἔργο τους καί καλούς πνευματικούς ἀγῶνες χάριν τοῦ εὐλογημένου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

 

 

 

φωτογραφίες εδώ 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....