ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ :Χειμερινή Εκπαίδευση Μονάδων Διοίκησης Καταδρομών

Το πενθήμερο από 07 έως 11 Φεβρουαρίου 2022, Μονάδες της Διοίκησης Καταδρομών, πραγματοποιήσαν χειμερινή εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή Τροόδους.

 

Σκοπός της εκπαίδευσης, ήταν η εξοικείωση του προσωπικού σε αντικείμενα χειμερινής διαβίωσης και με το χειμερινό περιβάλλον. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του  πενθημέρου, το προσωπικό είχε την ευκαιρία να εκπαιδευτεί μεταξύ άλλων σε αντικείμενα που περιλάμβαναν πορείες σε ορεινές και χιονοσκεπείς περιοχές, κατασκευή διαφόρων τύπων καταφυγίων σε χιονισμένο έδαφος, καθώς και σε διαδικασίες επιβίωσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.

 

Μέρος της εκπαίδευσης παρακολούθησε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης ο οποίος διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και την εποικοδομητική συνεισφορά τέτοιου είδους εκπαίδευσης στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Μονάδων Καταδρομών.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....